Phiếu bổ sung hồ sơ Đảng viên mới nhất là Mẫu 3-HSĐV hay còn gọi là phiếu bổ sung lý lịch Đảng viên. Đây là mẫu tờ khai bổ sung một số thông tin thay đổi về tiểu sử bản thân, quy trình hoạt động, những cá nhân liên quan mật thiết như vợ ông xã, anh chị em, cha mẹ, ông bà. 

Phiếu bổ sung hồ sơ Đảng viên được phát hành kèm theo Hướng dẫn 09-HD/BTCTW. Nội dung trong mẫu phiếu cần trình diễn rõ thông tin cá nhân và những thông tin thay đổi, bổ sung. Vậy mời những bạn cùng theo dõi mẫu phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên cũng như cách viết trong bài viết dưới đây:

Mẫu phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên mới nhất

  • Phiếu bổ sung hồ sơ Đảng viên là gì?
  • Phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên (Mẫu 3-HSĐV)
  • Hướng dẫn cách ghi phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên

Phiếu bổ sung hồ sơ Đảng viên là gì?

Phiếu bổ sung hồ sơ Đảng viên là một văn bản được lập ra giành cho những Đảng viên chính thức trong tổ chức đảng kê khai những nội dung, thông tin về bản thân và gia đình khi có sự thay đổi qua từng năm.

Việc kê khai phiếu báo này nhằm update thông tin về Đảng viên thường xuyên và để giúp cho tổ chức Đảng có để dễ dàng quản lý được Đảng viên tại cấp đảng bộ, đảng ủy, chi bộ của tôi.

Phiếu báo này do trực tiếp Đảng viên điền thông tin một cách trung thực, đầy đủ và được xác nhận bởi người đại diện của cấp đảng cơ sở nơi đảng viên đó đang đăng ký sinh hoạt.

Phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên (Mẫu 3-HSĐV)

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
—————-

TỈNH (tương đương) ……….

HUYỆN (tương đương)……..

ĐẢNG BỘ, CHI BỘ CƠ SỞ….

ĐẢNG BỘ BỘ PHẬN…………

CHI BỘ:……………………..

 

PHIẾU BỔ SUNG
HỒ SƠ ĐẢNG VIÊN

(Năm ………………)

SỐ LL: ……………………..

SỐ TĐV: …………………

Chỉ ghi những mục có nội dung thay đổi so với năm trước nếu không thay đổi thì ghi vào mục đó, chữ “K”

Họ và tên đang dùng (viết chữ in hoa):……. Sinh ngày …… tháng …… năm………..

Mới thay đổi nơi ở: ……………………….………………………………………………

Mới thay đổi về nghề nghiệp; đơn vị công tác: .………………………………………

Chức vụ mới được giao

– Đảng: .…………………………………………………………………………………

– Chính quyền: …………………………………………………………………………

– Đoàn thể: ………………………………………………………………………………

– Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp: ……………………………………………………

Mới thay đổi về trình độ học vấn; chuyên môn nghiệp vụ:

– Giáo dục phổ thông (lớp mấy):……………. – Chuyên môn nghiệp vụ: ……………

– Học vị (TS, thạc sĩ). ……………..………….- Học hàm (Giáo sư, phó giáo sư)……

– Lý luận chính trị (Cử nhân, cao cấp, trung cấp, sơ cấp)……………………………

– Ngoại ngữ (Anh, Nga, Pháp… Trình độ A, B, C, D): ………………………..………

Hình thức khen thưởng mới trong năm (từ bằng khen huy chương trở lên và danh hiệu mới được phong : Anh hùng, chiến sĩ thi đua; nhà giáo, nghệ sĩ, thầy thuốc nhân dân hoặc ưu tú): …………

………………………………………………………………………………………………

Bị xử lý kỷ luật trong năm (Đảng, chính quyền, pháp lý).………………….………

Gia đình có gì thay đổi trong năm:

– Cha đẻ: …………….………………. – Mẹ đẻ: …………………………………………

– Cha (vợ hoặc ông xã)…………… – Mẹ (vợ hoặc ông xã)……………………………

– Vợ hoặc ông xã (họ và tên, kết hôn, ly hôn, từ trần, chức vụ, công việc mới)……

– Con (họ tên con, mới sinh, mới nhận con nuôi, làm gì, ở đâu…?)………………….

Có thay đổi về kinh tế của bản thân và gia đình trong năm: …………………………

– Tổng mức thu nhập của hộ gia đình: ……………đồng, bình quân người/hộ………. đồng

– Nhà ở: …………………….……………………………….………………………………….…

– Đất ở: …………………….……………………………….………………………………….…

– Hoạt động kinh tế: ……………………………………….…………………………………..…

…………………………………………………………………………………………………..…

– Tài sản mới có giá trị (50 triệu đồng trở lên):………. Tên tài sản mới: …………giá trị………………. đồng

– Được miễn công tác và SHĐ ngày: …………………..….………………………………….

  .., ngày …. tháng … năm …
XÁC NHẬN CỦA CẤP ỦY CƠ SỞ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)
XÁC NHẬN CỦA CHI ỦY CHI BỘ
(Ký, ghi rõ họ và tên)
NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn cách ghi phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên

a) những mục ở phần title:

– Ghi rõ tên đảng bộ tỉnh và tương đương, huyện và tương đương, đảng bộ cơ sở, đảng bộ bộ phận và chi bộ đảng viên đang sinh hoạt đảng. Nếu là chi bộ cơ sở thì ghi tên chi bộ cơ sở vào dòng “Đảng bộ, chi bộ cơ sở”, không ghi vào dòng “chi bộ”.

  • Số lý lịch đảng viên: Do tổ chức đảng quản lý hồ sơ đảng viên ghi theo hướng dẫn ở mục 1, phần II.
  • Số thẻ đảng viên: Ghi số thẻ đảng viên trong thẻ đảng đã được đổi hoặc phát từ khi tiến hành Chỉ thị 29-CT/TW ngày 17-10-2003 của Ban Bí thư đến nay. Số thẻ đảng viên gồm 8 chữ số, mỗi chữ số được ghi vào một ô in sẵn trong phiếu đảng viên theo thứ tự từ trái sang phải.
  • Ảnh của đảng viên: ảnh màu, kiểu chân dung, 3×4 cm. Đảng viên trong lực lượng vũ trang là ảnh mặc quân phục thu đông, đội mũ kê-pi.

b) những mục trong phần nội dung: Chỉ ghi những mục có nội dung thay đổi so với năm trước, những mục không tồn tại thay đổi so với năm trước thì ghi vào mục đó chữ “K”. những mục đã có hướng dẫn thì ghi theo hướng dẫn trong phiếu, những mục sót lại ghi như hướng dẫn khai phiếu đảng viên.

c) Sử dụng và quản lý phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên:

  • Chi ủy, chi bộ hướng dẫn, thu nhận, kiểm tra, xác nhận phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên, ghi bổ sung những thay đổi vào danh sách đảng viên của chi bộ và chuyển phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên lên đảng ủy cơ sở (nếu là chi bộ cơ sở thì chi ủy xác nhận vào mục của cấp ủy cơ sở).
  • Cấp ủy cơ sở ghi bổ sung những thay đổi vào lý lịch đảng viên và danh sách đảng viên của đảng bộ, chuyển phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên lên cấp ủy cấp trên trực tiếp.
  • Cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng kiểm tra, thu nhận phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên; bổ sung những thay đổi vào phiếu đảng viên, lý lịch đảng viên, danh sách đảng viên và cơ sở dữ liệu đảng viên; lưu giữ phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên cùng với hồ sơ đảng viên, nếu cấp ủy cơ sở quản lý hồ sơ đảng viên thì chuyển phiếu cho cấp ủy cơ sở.

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *