Phiếu điều tra thông tin, lý lịch học viên được dùng để kê khai chi tiết lý lịch của từng học viên vào dịp đầu xuân năm mới học mới, để nhà trường quản lý học viên thuận tiện hơn. Cần kê khai toàn bộ thông tin cá nhân, thông tin nhân thân, kết quả học tập năm học cũ, có tham gia cán bộ lớp hay không để thầy cô dùng làm căn cứ quản lý học viên dễ dàng hơn.

Sau khi điền xong phiếu thông tin học viên, những em xin xác nhận của phụ huynh, rồi ký vào và nộp cho thầy cô giáo chủ nhiệm. Những em học viên đầu cấp THPT cũng hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm thêm Mẫu phiếu tìm hiểu thông tin học viên lớp 10. Vậy mời những em cùng theo dõi mẫu phiếu kê khai thông tin học viên và mẫu phiếu điều tra thông tin, lý lịch học viên trong bài viết dưới đây:

Phiếu điều tra thông tin học viên đầu xuân năm mới 2020 – 2021

  • Phiếu thông tin học viên năm học 2020 – 2021
  • Phiếu điều tra thông tin, lý lịch học viên

Phiếu thông tin học viên năm học 2020 – 2021

THÔNG TIN học viên LỚP…….
Năm học 2020 – 2021
(Phụ huynh ghi đầy đủ thông tin để GVCN lưu hồ sơ học viên)

Họ và tên học viên: ……………………………………….. ………………………………………. – Lớp:……..

Ngày tháng năm sinh:……………………………………. …………………………………………………………

Là con thứ: ………………………………………………….. …………………………………………………………

Tiền sử bệnh tật: ………………………………………….. …………………………………………………………

Quê quán: …………………………………………………… …………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú: …………………………………….. …………………………………………………………

Hộ khẩu tạm trú: ………………………………………….. …………………………………………………………

Hiện tại ở: …………………………………………………… …………………………………………………………

Họ và tên bố: ………………………………………………. sinh vào năm: …………………………………………..

Số CMND: ……………………………………………………Cấp ngày: …../…../……… tại……………………

Nghề nghiệp: ……………………………………………….. ĐTDĐ: ………………………………………………

Quê quán: …………………………………………………… …………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú: …………………………………….. …………………………………………………………

Hộ khẩu tạm trú: ………………………………………….. …………………………………………………………

Hiện tại ở: …………………………………………………… …………………………………………………………

Họ và tên mẹ: ………………………………………………. sinh vào năm: ………………………………………….

Số CMND: ……………………………………………………Cấp ngày: …../…../……… tại……………………

Nghề nghiệp: ……………………………………………….. ĐTDĐ: ………………………………………………

Quê quán: …………………………………………………… …………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú: …………………………………….. …………………………………………………………

Hộ khẩu tạm trú: ………………………………………….. …………………………………………………………

Hiện tại ở: …………………………………………………… …………………………………………………………

(Lưu ý: PHHS điền đúng số Smartphone thường xuyên dùng)

Phụ huynh học viên
(Ký và ghi rõ họ tên)

…………………………

Phiếu điều tra thông tin, lý lịch học viên

PHIẾU ĐIỀU TRA THÔNG TIN, LÝ LỊCH học viên
Lớp………. GVCN: …………………………..
—–***—–

I. Bản thân học viên

Họ và tên:……………Giới tính (Nam, nữ…….. ………………………………………………………

Dân tộc………………………………………………… ………………………………………………………

Ngày tháng năm sinh:…………………………….. ………………………………………………………

Nơi sinh: (Xã, Huyện, Tỉnh):……………………. ………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: (KV, (Phường) Xã, Huyện, tỉnh): ………………………………………………….

Số Smartphone(Di động hoặc nhà riêng nếu có): ……………………………………………………

Kết quả xếp loại năm học 2019 – 2020: Học tập:…………..Hạnh kiểm:………..

Đã tham gia cán bộ lớp (Ghi rõ chức danh: Lớp trưởng, Lớp phó, nhóm trưởng, chi đội trưởng:………………..

II. Nhân thân:

Họ tên cha:………………………….Năm sinh:……….… Số Smartphone liên lạc:………………….

Nghề nghiệp:……………………… Nơi công tác:………………………………………………………….

Họ tên mẹ:………………………….Năm sinh:………..… Số Smartphone liên lạc:………………….

Nghề nghiệp:……………………… Nơi công tác:………………………………………………………….

(Hiện nay đang ở với ai: ghi rõ họ tên ông bà, chú bác cô dì đang ở)……………………….. SĐT:………………………….

Hoàn cảnh gia đình (Con Thương binh, Mồ côi, Hộ nghèo, Khó khăn)…………..…………..

Ghi rõ vài nét khái quát về hoàn cảnh gia đình hiện nay thế nào (khó khăn, đau ốm, thu nhập của cha mẹ, hoàn cảnh anh chị em trong gia đình có gì khó khăn khăn, cần giúp đỡ):……………………….

Sở thích học những môn:………………………………………………………………………………

Năng khiếu (những lĩnh vực Văn nghệ, TDTT, Sáng tác thơ văn, Tin học…):………..

……………………………………………………………………………………………………………….

Ghi chú:

– Nộp đầy đủ và đúng hạn bản tóm gọn lí lịch của lớp cho GVCN. Hạn cuối ngày………………

* Đề nghị HS ghi đầy đủ thông tin và nộp đúng hạn để khỏi tác động công việc chung của trường.

XÁC NHẬN CỦA PHỤ HUYNH
(ký và ghi rõ họ tên)

…………….., ngày.…….tháng…… năm……

học viên ký tên
(ký, họ tên)

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *