Phiếu kê khai thông tin học viên được giáo viên chủ nhiệm phát cho học viên đầu năm mới học, để phụ huynh điền thông tin, rồi ký xác nhận. Phiếu kê khai thông tin học viên có 2 bản cho lớp 1 và lớp 6.

Khi kê khai phiếu, cần điền thật chính xác thông tin theo hộ khẩu, tránh tình trạng thông tin tuyển sinh không đúng, học viên không được vào trường theo phân tuyến. Ngoài ra, khi Vào thời điểm đầu năm mới học mới những em còn phải làm thêm Phiếu điều tra thông tin, lý lịch học viên để thầy cô dùng làm căn cứ quản lý học viên dễ dàng hơn. 

Phiếu kê khai thông tin học viên mới nhất

  • Mẫu Phiếu kê khai thông tin học viên mầm non
  • Mẫu Phiếu kê khai thông tin học viên chuẩn bị vào lớp 6

Mẫu Phiếu kê khai thông tin học viên mầm non

SỞ GDvàamp;ĐT……………………….

PHÒNG GDvàamp;ĐT …………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——–o0o————

PHIẾU KÊ KHAI THÔNG TIN học viên

Trường: …………………………………………………………….. Lớp: ……………………

1) Họ và tên học viên (VIẾT CHỮ IN HOA): ……………………. 2) Giới tính (Nam/Nữ): ……..

3) Dân tộc: ………………………….. 4) Đối tượng chính sách: ………………………………………….

5) Ngày sinh: ……/……../………………. 6) Nơi sinh (tỉnh/thành phố): ……………………………….

7) học viên khuyết tật: …………………………………………………………………………………………..

8) Hộ khẩu thường trú: 8a) Tỉnh/thành phố: ………………….. 8b) Quận/huyện: ……………….

8c) Phường/xã/thị trấn: ………………… 8d) Phố/thôn: ………………….. 8đ) Tổ/xóm: …………..

9) Nơi ở hiện nay: 9a) Tỉnh/thành phố: ……….….. 9b) Quận/huyện: ……………………….

9c) Phường/xã/thị trấn: ….…… 9d) Phố/thôn: ………./ 9đ) Tổ/xóm (khu chung cư): ….…

10) Tên trung tâm Ngoại ngữ mà học viên đang theo học chương trình tiếng Anh links hỗ trợ, làm quen trong nhà trường: …………………………………………………………………………

11) Họ tên cha:………………………………………… 12) Ngày sinh:…………………………………….

13) Số chứng tỏ thư cha:………………………. Số Dế yêu cha:………………………………..

14) Họ tên mẹ :………………………………………… 15) Ngày sinh:…………………………………….

16) Số chứng tỏ thư mẹ:………………………. Số Dế yêu cha:………………………………..

Tôi cam đoan những thông tin kê khai trong phiếu này là đúng thực sự.

Quan hệ của người kê khai với học viên
Cha/Mẹ/Ông/Bà/ Người đỡ đầu …)

…………………………………………..

Số ĐT người kê khai: ……………………………

TP. Hà Nội, ngày tháng năm 202….

NGƯỜI KÊ KHAI
(ký và ghi rõ họ tên)

 

…………………………………………..

Lưu ý: những trường hướng dẫn cẩn trọng và yêu cầu cha mẹ học viên kê khai chính xác những thông tin vì liên quan đến quyền lợi của con em mình khi tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6. Nếu không chính xác sau này tuyển sinh thông tin không đúng, học viên không được vào trường theo phân tuyến phụ huynh hoàn toàn phụ trách. (đối với những học viên nếu ở khu chung cư cần ghi đầy đủ tên khu chung cư; những trường cần phát đầy đủ cho CMHS tự kê khai, không được kê khai thay); những mục hộ khẩu thường trú và nơi ở nhất thiết phải kê khai đủ tên 4 đơn vị hành chính:Tỉnh/thành phố; Quận/huyện; Phường/xã; Thôn/tổ.
_________________________________________________________________________

Hướng dẫn kê khai: Đề nghị CMHS ghi bằng bút mực MÀU XANH

1) Họ và tên học viên: Viết đầy đủ Họ, đệm và tên học viên bằng chữ IN HOA.
4) Đối tượng chính sách: Hộ nghèo/GĐ liệt sĩ/GĐ có công với cách mạng/GĐ có người là lão thành cách mạng/GĐ tham gia kháng chiến…. Bỏ trống nếu không thuộc diện đối tượng chính sách.
6) Nơi sinh: Chỉ ghi tên tỉnh/thành phố.
7) học viên khuyết tật: KT nhìn/KT vận động/KT nghe/… Bỏ trống nếu không thuộc diện khuyết tật.
8) Hộ khẩu thường trú: Kê khai đầy đủ thông tin theo đúng hộ khẩu của học viên.
9) Nơi ở hiện nay: Kê khai đầy đủ thông tin chỗ ở hiện tại của học viên.
10) Ghi tên của trung tâm Ngoại ngữ mà học viên đang được học chương trình tiếng Anh links trong nhà trường; Bỏ trống nếu hiện tại học viên không theo học chương trình tiếng Anh links.

Mẫu Phiếu kê khai thông tin học viên chuẩn bị vào lớp 6

SỞ GDvàamp;ĐT……………………….

PHÒNG GDvàamp;ĐT …………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——–o0o————

PHIẾU KÊ KHAI THÔNG TIN học viên

Trường: …………………………………………………………….. Lớp: ……………………

1) Họ và tên học viên (VIẾT CHỮ IN HOA): ……………………. 2) Giới tính (Nam/Nữ): ……..

3) Dân tộc: ………………………….. 4) Đối tượng chính sách: ………………………………………….

5) Ngày sinh: ……/……../………………. 6) Nơi sinh (tỉnh/thành phố): ……………………………….

7) học viên khuyết tật: …………………………………………………………………………………………..

8) Hộ khẩu thường trú: 8a) Tỉnh/thành phố: ………………….. 8b) Quận/huyện: ……………….

8c) Phường/xã/thị trấn: ………………… 8d) Phố/thôn: ………………….. 8đ) Tổ/xóm: …………..

9) Nơi ở hiện nay: 9a) Tỉnh/thành phố: ……….….. 9b) Quận/huyện: ……………………….

9c) Phường/xã/thị trấn: ….…… 9d) Phố/thôn: ………./ 9đ) Tổ/xóm (khu chung cư): ….…

10) Tên trung tâm Ngoại ngữ mà học viên đang theo học chương trình tiếng Anh links hỗ trợ, làm quen trong nhà trường: …………………………………………………………………………

Tôi cam đoan những thông tin kê khai trong phiếu này là đúng thực sự.

Quan hệ của người kê khai với học viên
Cha/Mẹ/Ông/Bà/ Người đỡ đầu …)

…………………………………………..

Số ĐT người kê khai: ……………………………

TP. Hà Nội, ngày tháng năm 202….

NGƯỜI KÊ KHAI
(ký và ghi rõ họ tên)

 

…………………………………………..

Lưu ý: những trường hướng dẫn cẩn trọng và yêu cầu cha mẹ học viên kê khai chính xác những thông tin vì liên quan đến quyền lợi của con em mình khi tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6. Nếu không chính xác sau này tuyển sinh thông tin không đúng, học viên không được vào trường theo phân tuyến phụ huynh hoàn toàn phụ trách. (đối với những học viên nếu ở khu chung cư cần ghi đầy đủ tên khu chung cư; những trường cần phát đầy đủ cho CMHS tự kê khai, không được kê khai thay); những mục hộ khẩu thường trú và nơi ở nhất thiết phải kê khai đủ tên 4 đơn vị hành chính:Tỉnh/thành phố; Quận/huyện; Phường/xã; Thôn/tổ.
_________________________________________________________________________

Hướng dẫn kê khai: Đề nghị CMHS ghi bằng bút mực MÀU XANH

1) Họ và tên học viên: Viết đầy đủ Họ, đệm và tên học viên bằng chữ IN HOA.
4) Đối tượng chính sách: Hộ nghèo/GĐ liệt sĩ/GĐ có công với cách mạng/GĐ có người là lão thành cách mạng/GĐ tham gia kháng chiến…. Bỏ trống nếu không thuộc diện đối tượng chính sách.
6) Nơi sinh: Chỉ ghi tên tỉnh/thành phố.
7) học viên khuyết tật: KT nhìn/KT vận động/KT nghe/… Bỏ trống nếu không thuộc diện khuyết tật.
8) Hộ khẩu thường trú: Kê khai đầy đủ thông tin theo đúng hộ khẩu của học viên.
9) Nơi ở hiện nay: Kê khai đầy đủ thông tin chỗ ở hiện tại của học viên.
10) Ghi tên của trung tâm Ngoại ngữ mà học viên đang được học chương trình tiếng Anh links trong nhà trường; Bỏ trống nếu hiện tại học viên không theo học chương trình tiếng Anh links.

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *