Phiếu lấy ý kiến về những khoản thu năm 2020 – 2021 được lập ra để khảo sát ý kiến phụ huynh học viên về những khoản thu trong năm học. Từ đó, sẽ nắm bắt được sự hài lòng của những phụ huynh khi gửi con em đến trường học tập, từ đó điều chỉnh, cải thiện cho thích hợp.

Còn những trường hợp học viên nào được miễn, giảm học phí, những bậc phụ huynh xem thêm mẫu đơn đề nghị miễn giảm học phí để điền vào, rồi nộp lên nhà trường.

Phiếu lấy ý kiến về những khoản thu năm 2020 – 2021

  • Mẫu phiếu lấy ý kiến phụ huynh những khoản thu
  • Mẫu phiếu lấy ý kiến những khoản tự nguyện

Mẫu phiếu lấy ý kiến phụ huynh những khoản thu

TRƯỜNG……………………………

PHIẾU LẤY Ý KIẾN VỀ những KHOẢN THU
NĂM HỌC ……..

(Đối với trưởng phòng ban đại diện CMHS trường, lớp)

I. những khoản thu thỏa thuận

1. Tiền ăn ……………./ngày/HS

2. Tiền phục vụ bán trú ……………/tháng/HS

3. Tiền nước uống tinh khiết ……………/tháng/HS

4. Tiền học môn Tin học cấp tiểu học ……………/tháng/HS

5. Tiền học môn Tiếng Anh lớp 1,2 ……………/tháng/HS

6. Tiền học Tiếng Anh với GV quốc tế ……………/tháng/HS

… …

II. những khoản thu hộ

1. Quỹ khuyến học ……………/năm/HS

2. Quỹ Đoàn, Đội ……………/năm/HS

3. Bảo hiểm thân thể ……………/năm/HS

III. những khoản thu hộ chi hộ

1. Tiền học liệu ……………/năm/HS

2. Tiền giấy thi, giấy kiểm tra ……………/năm/HS

3. Tiền sổ liên lạc điện tử …………../tháng/HS

4. Hoạt động trải nghiệm tham quan ……………………………

5. Câu lạc bộ…… ……………………..

6. … …

* Lưu ý: Cha mẹ học viên lưu lại (x) vào ô nhất trí hoặc không nhất trí.

TT Nội dung những khoản thu Mức thu Ý kiến CMHS
Nhất trí Không nhất trí

trưởng phòng ban ĐD CMHS lớp………………

Ngày ……. tháng…….năm ……
(ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu phiếu lấy ý kiến những khoản tự nguyện

TRƯỜNG……………………………

LỚP……

PHIẾU LẤY Ý KIẾN VỀ những KHOẢN TỰ NGUYỆN
NĂM HỌC …………..

(Đối với CMHS toàn trường)

*Lưu ý: Cha mẹ học viên lưu lại (x) vào ô nhất trí hoặc không nhất trí và điền số tiền đóng góp tự nguyện vào ô tương ứng.

TT Nội dung công việc Ý kiến CMHS
Nếu cha mẹ HS nhất trí đóng góp đề nghị ghi số tiền ủng hộ
Nhất trí Không nhất trí

1. Lát gạch sân trường

2. Sửa chữa bếp ăn

3. Xây tường rào

4 …

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *