Ngày 09/02/2021, Bộ GDvàamp;ĐT đã phát hành Quyết định 709/QĐ-BGDĐT về phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 2 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông. vì vậy có 32 sách giáo khoa lớp 2 của đầy đủ 8 môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc, cùng sách giáo khoa môn tự chọn Tiếng Anh.

vì vậy, những trường phải tiến hành đánh giá, bỏ phiếu kín lựa chọn sách giáo khoa lớp 2 mới. Vậy mời thầy cô cùng xem thêm mẫu phiếu lựa chọn sách giáo khoa lớp 2 mới năm 2021 trong bài viết dưới đây:

Phiếu đánh giá lựa chọn sách giáo khoa mới

  • Phiếu lựa chọn sách giáo khoa lớp 2 mới
  • Phiếu lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 mới
    • Phiếu lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 – Mẫu 1
    • Phiếu lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 – Mẫu 2

Phiếu lựa chọn sách giáo khoa lớp 2 mới

SỞ GDvàamp;ĐT ……………..

TRƯỜNG …………………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……………, ngày …… tháng …… năm ……….

PHIẾU LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA
(Phục vụ cho việc chọn SGK tại những cơ sở giáo dục phổ thông)

Tên sách: …………………………… Tổng chủ biên………………………………..

Bộ sách:…………………………………………………………………………………

Nhà xuất bản: ………………………………………………………………………….

Nội dung đánh giá Kết quả đánh giá
Đạt Khá Tốt

Nhóm 1: thích hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở GDPT

 

thích hợp với việc học của học viên

1. SGK được trình diễn hấp dẫn, gây hứng thú với học viên. Kênh chữ và kênh hình chọn lọc, có tính thẩm mỹ cao.

 

 

 

2. Nội dung mỗi bài học được thể hiện sinh động, thúc đẩy học viên học tập tích cực, kích thích học viên tư duy sáng tạo, độc lập.

 

 

 

3. Nội dung những bài học/ chủ đề trong SGK có những hoạt động học tập thiết thực, giúp học viên biết cách định hướng để đạt được mục tiêu cần đạt.

 

 

 

4. những nhiệm vụ học tập trong những bài học hướng về việc phát triển kỹ năng nhận thức, kỹ năng tư duy, rèn khả năng tích hợp, vận dụng kỹ năng mới cho học viên.

 

 

 

Thuận tiện, kết quả đối với giáo viên

 

5. Cách thiết kế bài học/chủ đề trong SGK giúp giáo viên dễ dạy, dễ lựa chọn phương án, hình thức tổ chức và phương pháp dạy học tích cực.

 

 

 

6. SGK có những nội dung, chủ đề kỹ năng phong phú, giúp giáo viên rất có thể triển khai dạy học tích hợp, gắn kết nội dung bài học với thực tiễn.

 

 

 

7. Nội dung SGK đảm bảo mục tiêu phân hóa, nhiều hình thức và phương pháp đánh giá, thuận lợi cho giáo viên trong việc lựa chọn công cụ đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt của học viên.

 

 

 

8. Cấu trúc SGK thuận tiện cho tổ/nhóm chuyên môn xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá, thích hợp với kế hoạch giáo dục của nhà trường.

 

 

 

 

Nhóm 2: thích hợp với tính chất KT – XH của địa phương

 

9. Nội dung SGK có tính kế thừa, ngôn ngữ và cách thức thể hiện thích hợp với văn hóa, lịch sử, địa lý của địa phương, đảm bảo tính ổn định, bền vững xuyên suốt từ lớp 1 đến lớp 12.

 

 

 

10. Nội dung SGK có tính mềm dẻo, rất có thể điều chỉnh để thích hợp với khả năng và phong thái học tập của nhiều nhóm đối tượng học viên tại địa phương.

 

 

 

11. Cấu trúc, nội dung SGK tạo thời điểm để nhà trường, tổ/nhóm chuyên môn và giáo viên bổ sung những nội dung và hoạt động đặc trưng thích hợp, sát với thực tiễn địa phương.

 

 

 

12. Cấu trúc SGK có tính mở, tạo điều kiện để địa phương, nhà trường chủ động, linh hoạt trong việc xây dựng và triển khai kế hoạch giáo dục.

 

 

 

13. Nội dung SGK đảm bảo triển khai khả thi, thích hợp với năng lực chung của đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục tại địa phương.

 

 

 

14. Nội dung SGK rất có thể triển khai tốt với điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và những điều kiện dạy học khác tại địa phương hiện nay.

 

 

 

15. SGK có giá thành hợp lý, cạnh tranh, thích hợp với điều kiện kinh tế của xã hội dân cư địa phương.

 

 

 

Nhóm 3: những yếu tố đi kèm theo SGK đảm bảo chất lượng dạy-học

 

16. Công tác tập huấn, hỗ trợ đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí trong sử dụng SGK kết quả, đảm bảo chất lượng (phối hợp tập huấn trực tiếp và tập huấn qua mạng).

 

 

 

17. Nguồn tài nguyên, học liệu điệu tử bổ sung cho SGK đa dạng, phong phú, hữu ích.

 

 

 

18. Danh mục thiết bị dạy học kèm theo SGK thích hợp, có chất lượng, dễ sử dụng, giá thành hợp lý.

 

 

 

19. Chất lượng SGK tốt (giấy in, khổ sách, co chữ, font chữ,…..)

 

 

 

20. SGK của NXB có đủ kinh nghiệm, nguồn lực và uy tín; có hệ thống phân phối và phát hành SGK lớn, đảm bảo cung ứng đầy đủ, đồng bộ, kịp thời.

 

 

 

những ý kiến khác:

…………………………………………………………………………………………………

Thông tin về người đánh giá sách:

Họ và tên: ………………………………… Đơn vị công tác:………………………………

Chức vụ: …………………………….. Số Dế yêu: ………………… Email: …………………

Phiếu lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 mới

Phiếu lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 – Mẫu 1

UBND………………

TRƯỜNG……………

CỘNG HÒA XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….…………, ngày ….. tháng……năm 2020

PHIẾU LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA
(Phục vụ cho việc lựa chọn SGK lớp 1 trong những cơ sở giáo dục phổ thông)

STT Danh mục sách giáo khoa lựa chọn (Tên cuốn sách) Lựa chọn Ghi chú
Chọn Không chọn
A. Kết nối tri thức với cuộc sống
1 Tiếng Việt      
2 Toán      
3 Đạo đức      
4 Tự nhiên và Xã hội      
5 Giáo dục thể chất      
6 Âm nhạc      
7 Mĩ thuật      
8 Hoạt động trải nghiệm      
9 Tiếng Anh 1      
10 Tiếng Anh (Family and friends)      
11 Tiếng Anh (I-learn Smart Start)      
B. Chân trời sáng tạo
1 Tiếng Việt      
2 Toán      
3 Đạo đức      
4 Tự nhiên và Xã hội      
5 Giáo dục thể chất      
6 Âm nhạc      
7 Mĩ thuật      
8 Hoạt động trải nghiệm      
9 Tiếng Anh 1      
10 Tiếng Anh (Family and friends)      
11 Tiếng Anh (I-learn Smart Start)      
C. Cùng học để phát triển năng lực
1 Tiếng Việt      
2 Toán      
3 Đạo đức      
4 Tự nhiên và Xã hội      
5 Giáo dục thể chất      
6 Âm nhạc      
7 Mĩ thuật      
8 Hoạt động trải nghiệm      
9 Tiếng Anh 1      
10 Tiếng Anh (Family and friends)      
11 Tiếng Anh (I-learn Smart Start)      
D. Vì sự bình đẳng và tiến bộ trong giáo dục
1 Tiếng Việt      
2 Toán      
3 Đạo đức      
4 Tự nhiên và Xã hội      
5 Giáo dục thể chất      
6 Âm nhạc      
7 Mĩ thuật      
8 Hoạt động trải nghiệm      
9 Tiếng Anh 1      
10 Tiếng Anh (Family and friends)      
11 Tiếng Anh (I-learn Smart Start)      
E. Cánh diều
1 Tiếng Việt      
2 Toán      
3 Đạo đức      
4 Tự nhiên và Xã hội      
5 Giáo dục thể chất      
6 Âm nhạc      
7 Mĩ thuật      
8 Hoạt động trải nghiệm      
9 Tiếng Anh 1      
10 Tiếng Anh (Family and friends)      
11 Tiếng Anh (I-learn Smart Start)      

Thông tin về người lựa chọn sách:

Họ và tên:……………..………

Chức vụ:………………………

Số Dế yêu: ………….……..

Email: …………………..…….

Phiếu lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 – Mẫu 2

UBND………………

TRƯỜNG………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….….., ngày….. tháng…..năm 2020

PHIẾU LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA
(Phục vụ cho việc lựa chọn SGK lớp 1 trong những cơ sở giáo dục phổ thông)

TT Tên sách Tên tác giả Nhà xuất bản Lựa chọn
1. Tiếng Việt 1 Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Ngân Hoa, Vũ Thị Thanh Hương, Vũ Thị Lan, Vũ Kim Bảng, Trịnh Cẩm Lan, Chu Thị Phương, Trần Kim Phượng, Đặng Thị Hảo Tâm. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam  
2. Tiếng Việt 1 Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Ly Kha (Chủ biên), Nguyễn Lương Hải Như, Phạm Thị Kim Oanh, Vũ Minh Tâm, Nguyễn Xuân Tùng, Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Phạm Vĩnh Lộc, Nguyễn Thị Xuân Yên. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam  
3. Tiếng Việt 1 Nguyễn Thị Hạnh (Chủ biên), Nguyễn Thị Hương Giang, Nguyễn Lê Hằng, Đặng Thị Lanh, Trần Thị Hiền Lương, Trịnh Cam Ly. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam  
4. Tiếng Việt 1 Đỗ Việt Hùng (Tổng Chủ biên), Lê Phương Nga (Chủ biên), Thạch Thị Lan Anh, Lương Thị Hiền. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam  
5. Tiếng Việt 1 Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Hoàng Hoà Bình, Hoàng Thị Minh Hương, Trần Mạnh Hưởng, Nguyễn Thị Ly Kha, Đặng Kim Nga, Lê Hữu Tỉnh. Nhà xuất bản ĐH Sư phạm TP.Hồ Chí Minh  
6. Toán 1 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Bùi Bá Mạnh. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam  
7. Toán 1 Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn Kính Đức, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh Thị Kim Trang. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam  
8. Toán 1 Đinh Thế Lục (Tổng Chủ biên), Phan Doãn Thoại (Chủ biên), Nguyễn Phương Anh, Nguyễn Thị Mỵ, Nguyễn Thị Bích Thuận. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam  
9. Toán 1 Trần Diên Hiển (Chủ biên), Nguyễn Đình Khuê, Đào Thái Lai, Nguyễn Thuý Vân. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam  
10. Toán 1 Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn. Nhà xuất bản ĐH Sư phạm  
11. Đạo đức 1 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Lê Thị Tuyết Mai, Lục Thị Nga. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam  
12. Đạo đức 1 Đinh Phương Duy (Tổng Chủ biên), Trần bình yên (Chủ biên), Trần Minh Hường, Lê Phương Trí, Trần Hoàng Túy. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam  
13. Đạo đức 1 Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Huỳnh Văn Sơn (Chủ biên), Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Mai Mỹ Hanh, Nguyễn Thanh Huân, Nguyễn Thị Diễm My, Nguyễn Thị Xuân Phương. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam  
14. Đạo đức 1 Phạm Quỳnh (Chủ biên), Trần Thị Thùy Dung, Nguyễn Hà My, Nguyễn Huyền Trang. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam  
15. Đạo đức 1 Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Việt Hà, Ngô Vũ Thu Hằng, Nguyễn Thị Vân Hương, Trần Thị Tố Oanh. Nhà xuất bản ĐH Sư phạm TP.Hồ Chí Minh  
16. Tự nhiên và Xã hội 1 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thẩn (Chủ biên), Đào Thị Hồng, Phương Hà Lan, Hoàng Quý Tỉnh. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam  
17. Tự nhiên và Xã hội 1 Nguyễn Hữu Đĩnh (Tổng Chủ biên), Phan Thanh Hà (Chủ biên), Nguyễn Thị Thu Hằng, Nguyễn Hồng Liên. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam  
18. Tự nhiên và Xã hội 1 Mai Sỹ Tuấn (Tổng Chủ biên), Bùi Phương Nga (Chủ biên), Nguyễn Tuyết Nga, Lương Việt Thái, Nguyễn Thị Thu Trang. Nhà xuất bản ĐH Sư phạm  
19. Giáo dục Thể chất 1 Đặng Ngọc Quang (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Công Trường. Nhà xuất bản ĐH Sư phạm  
20. Âm nhạc 1 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam  
21. Âm nhạc 1 Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị bình yên, Trần Văn Minh, Nguyễn Thị Nga. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam  
22. Âm nhạc 1 Hồ Ngọc Khải (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Đăng Bửu,Trần Ngọc Hưng. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam  
23. Âm nhạc 1 Đặng Châu Anh, Lê Anh Tuấn (đồng Chủ biên), Lương Diệu Ánh, Phùng Ngọc Hà, Hà Thị Thư, Trịnh Mai Trang, Tô Ngọc Tú. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam  
24. Âm nhạc 1 Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Đỗ Thanh Hiên. Nhà xuất bản ĐH Sư phạm TP.Hồ Chí Minh  
25. Mĩ thuật 1 Nguyễn Xuân Tiên (Tổng Chủ biên), Hoàng Minh Phúc (Chủ biên), Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Minh Thiên Hoàng, Nguyễn Hồng Ngọc, Lâm Yến Như. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam  
26. Mĩ thuật 1 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển (Chủ biên), Phạm Duy Anh. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam  
27. Mĩ thuật 1 Đoàn Thị Mỹ Hương (Tổng Chủ biên), Trịnh Đức Minh, Bạch Ngọc Diệp (đồng Chủ biên), Nguyễn Gia Bảy, Nguyễn Quỳnh Nga, Trần Thị Thu Trang. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam  
28. Mĩ thuật 1 Nguyễn Tuấn Cường, Nguyễn Thị Nhung (đồng Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Trần Thị Hương Ly, Hà Thị Quỳnh Nga, Phạm Văn Thuận, Nguyễn Thị Tuệ Thư. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam  
29. Mĩ thuật 1 Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Đông (Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Hải Kiên, Nguyễn Minh Quang. Nhà xuất bản ĐH Sư phạm  
30. Hoạt động trải nghiệm 1 Đinh Thị Kim Thoa (Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp, Vũ Phương Liên, Lại Thị Yến Ngọc, Trần Thị Quỳnh Trang. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam  
31. Hoạt động trải nghiệm 1 Bùi Ngọc Diệp, Phó Đức Hoà (đồng Chủ biên), Nguyễn Hà My, Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Huyền Trang. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam  
32. Hoạt động trải nghiệm 1 Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Thu Hằng, Phạm Quang Tiệp, Ngô Quang Quế. Nhà xuất bản ĐH Sư phạm TP.Hồ Chí Minh  

Thông tin về người lựa chọn sách:

Họ và tên:……………..………

Chức vụ:………………………

Số Dế yêu: ………….……..

Email: …………………..…….

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *