Ngày 21/01/2020, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phát hành Quyết định 111/QĐ-BTTTT năm 2020 về công nhận chứng chỉ công nghệ thông tin của tổ chức quốc tế sử dụng ở Việt Nam đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

do đó, công nhận Chứng chỉ ICDL Profile Certificate của tổ chức ECDL/ICDL Foundation (gồm 05 mô-đun Computer Essentials, trực tuyến Essentials, Word Processing, Spreadsheets, Presentation) đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông. Mời những bạn cùng tìm hiểu thêm và tải Quyết định tại đây.

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 111/QĐ-BTTTT

TP. Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2020

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *