Ngày 11/09/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phát hành Quyết định 2595/QĐ-BGDĐT về sự việc phát hành Điều lệ Giải Bơi học viên phổ thông toàn quốc năm 2020.

vì vậy, quy định đối tượng dự thi gồm có:

  • học viên đang học tại những loại hình trường phổ thông, gồm có: Tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, những Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Bổ túc Văn hóa trong năm học 2020-2021;
  • học viên đang sinh hoạt và học tập tại những Cung Thiếu nhi, Nhà Thiếu nhi, Trung tâm hoạt động Thanh Thiếu nhi, Nhà Văn hóa, Trung tâm Văn hóa, những câu lạc bộ thể thao trào lưu có kết quả xếp loại học lực từ trung bình trở lên và hạnh kiểm từ khá trở lên.
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-
Số: 2595/QĐ-BGDĐT TP. Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2020

Điều 7. Tổ chức tiến hành

Giải Bơi học viên phổ thông toàn quốc năm 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ huy và giao cho Vụ Giáo dục Thể chất phối hợp với những đơn vị liên quan tổ chức tiến hành./.

...............

Tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *