Ngày 22/09/2020, Bộ Y tế đã phát hành Quyết định 4054/QĐ-BYT về sự việc phát hành tạm thời hướng dẫn và quy định tổ chức hội chẩn, tư vấn khám, chữa bệnh từ xa.

vì vậy, bệnh viện tuyến dưới và tuyến trên dùng phần mềm hội nghị truyền hình để kết nối, nói chuyện trực tuyến. Phần mềm kết nối với hệ thống nền tảng Telehealth, tiến hành việc kết nối và truyền tải những dữ liệu của bệnh nhân lên hệ thống và gửi tới bệnh viện tuyến trên. tiếp trong tương lai là nội dung chi tiết, mời những bạn cùng tìm hiểu thêm và tải Quyết định tại đây.

BỘ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do – Hạnh phúc
————–

Số: 4054/QĐ-BYT TP. Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH 4054/QĐ-BYT

- Camera: 1 chiếc, Có tác dụng Pan Tilt Zoom (quét xoay tròn, nghiêng lên xuống, và thu phóng hình ảnh)

- Micro + Speaker: 1 bộ loa mic đa hướng

- Kênh truyền internet tối thiểu 50 Mbps. Kết nối hệ thống nền tảng Telehealth và hội nghị truyền hình.

- Có đường truyền kết nối, hệ thống Camera xuống phòng mổ, phòng nội soi, khoa khám bệnh hoặc một số khoa phòng có nhu cầu tư vấn khám chữa bệnh từ xa.

2.2. Bệnh viện tuyến dưới

- Phòng họp diện tích tối thiểu 20m2, s ử dụng ánh sáng vàng

- Bàn gh ế: 1 bộ (một bàn, 5-7 ghế)

- Máy tính: 1 bộ. Kết nối cầu truyền hình, Kết nối với Nền tảng Telehealth, truyền dữ liệu bệnh nhân lên hệ thống

- Tivi 55 Inch: 1 chiếc, Hiển thị điểm cầu tuyến trên đang hội chẩn

- Camera: 1 chiếc, có tác dụng Pan Tilt Zoom (quét xoay tròn, nghiêng lên xuống và thu phóng hình ảnh)

- Micro + speaker: 1 bộ loa mic đa hướng

- Giường bệnh: 1 giường

- Kênh truyền internet, Tối thiểu 50 Mbps, Kết nối hệ thống nền tảng Telehealth và hội nghị truyền hình

- Có đường truyền kết nối, hệ thống Camera xuống phòng mổ, phòng nội soi, khoa khám bệnh hoặc một số khoa phòng có nhu cầu tư vấn khám chữa bệnh từ xa.

3. Cách bố trí vị trí chủ tọa, tư vấn, thiết bị theo như hình ảnh mô tả:

3.1. Bệnh viện tuyến trên/ bệnh viện chủ trì hội chẩn, tư vấn KCB từ xa

3.2. Bệnh viện tuyến dưới/cơ sở y tế cần hội chẩn

III. TRÁCH NHIỆM TỔ CHỨC tiến hành

- Giám đốc BVTD, BVTT phụ trách đầu tư xây dựng, cải tạo tăng cấp cơ sở vật chất và cung ứng đủ trang thiết bị rất cần thiết theo đúng quy định.

- Trong quy trình tiến hành nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo về Bộ Y tế (Cục Quản lý Khám chữa bệnh).

HƯỚNG DẪN VỀ BẢO MẬT THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TỪ XA

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29/6/2006;

Căn cứ Luật An toàn thông tin mạng số 86/2015/QH13 ngày 19/11/2015;

Căn cứ Luật An ninh mạng số 24/2018/QH14 ngày 12/6/2018

1. Mục đích, yêu cầu

a) Hướng dẫn này quy định về bảo đảm an toàn thông tin trong hoạt động tư vấn khám bệnh, chữa bệnh từ xa (gồm có hội chẩn và tư vấn khám bệnh, chữa bệnh từ xa).

b) Trong quy trình tiến hành hoạt động tư vấn khám, chữa bệnh từ xa cần tiến hành đúng Luật Khám bệnh, chữa bệnh, quy định tại Điều 8. Quyền được tôn trọng bí mật riêng tư, gồm có:

- Được giữ bí mật thông tin về tình trạng sức khỏe và đời tư được ghi trong hồ sơ bệnh án.

- Thông tin về tình trạng sức khỏe và đời tư được ghi trong hồ sơ bệnh án chỉ được phép ra mắt khi người bệnh đồng ý hoặc để san sẻ thông tin, kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng chẩn đoán, chăm sóc, điều trị người bệnh giữa những người hành nghề trong nhóm trực tiếp điều trị cho người bệnh hoặc trong trường hợp khác được pháp lý quy định.

2. Đối tượng áp dụng

a) những cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tham gia hoạt động tư vấn KCB từ xa

b) Cán bộ, người hành nghề KBCB tại những cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có tham gia hoạt động KCB từ xa, những Chuyên viên y tế tham gia hoạt động KCB từ xa

c) học viên, sinh viên tham gia học tập và hoạt động tư vấn KCB từ xa

d) Người bệnh, người nhà người bệnh tham gia hoạt động tư vấn KCB từ xa

đ) những tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có tham gia quản lý, cung ứng, vận hành, khai thác, ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh từ xa

3. những thông tin được san sẻ trong quy trình tư vấn KCB từ xa

- tóm gọn Hồ sơ bệnh án và diễn biến ca bệnh cần hội chẩn, gồm: Bệnh sử, tiền sử, kết quả thăm khám, cận lâm sàng, chẩn đoán sơ bộ, quy trình điều trị, yêu cầu hội chẩn và những thông tin khác với mục đích phục vụ cho việc chẩn đoán và điều trị cho người bệnh.

- Biên bản hội chẩn sau khi kết thúc buổi Hội chẩn.

4. những biện pháp để hạn chế san sẻ những thông tin cá nhân của người bệnh trong quy trình KCB từ xa:

- Không san sẻ thông tin cá nhân của người bệnh như: Họ và tên đầy đủ, địa chỉ, hình ảnh mặt, cơ thể bệnh nhân hoặc những thông tin hoàn toàn có thể định danh người bệnh bằng bất kể hình thức nào (trải qua hình ảnh, văn bản, ghi âm...).

- Trường hợp buổi hội chẩn cần sự hiện diện của bệnh nhân: phải sử dụng những biện pháp kỹ thuật để che, hoặc làm mờ hình ảnh mặt bệnh nhân.

- Không tiến hành tường thuật trực tiếp - “Live stream” những buổi hội chẩn, tư vấn khám chữa bệnh từ xa qua những social hoặc những hình thức khác mà hoàn toàn có thể làm lộ thông tin cá nhân, hình ảnh mặt người bệnh và tình hình sức khỏe của người bệnh và những người tham gia buổi hội chẩn, hoặc tư vấn khám, chữa bệnh từ xa.

5. Trách nhiệm của những tổ chức, cá nhân tham gia hội chẩn, KCB từ xa

a) Giám đốc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:

- tiến hành đúng quy trình tổ chức hội chẩn, tư vấn KCB từ xa;

- phát hành quy chế nội bộ của đơn vị để tiến hành hoạt động tổ chức hội chẩn, khám chữa bệnh từ xa, quản lý đăng nhập hệ thống, sao lưu dữ liệu của hoạt động tư vấn khám bệnh, chữa bệnh từ xa, bảo mật thông tin, chống phần mềm độc hại, xử lý khẩn cấp khi xảy ra sự cố bảo mật, hệ thống thông tin mạng bị tiến công, Trong số đó có phân công rõ trách nhiệm của cá nhân, đơn vị của đơn vị trong việc giữ bí mật những thông tin của người bệnh, người tham gia hội chẩn và tư vấn KCB từ xa theo quy định của Hướng dẫn này;

- Danh sách tổ chức, cá nhân tham gia những buổi hội chẩn, tư vấn KCB từ xa phải được sự đồng ý của Lãnh đạo cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. những cơ sở KBCB tham gia hội chẩn cần ghi chép và lưu giữ danh sách cán bộ, Chuyên viên tham gia buổi hội chẩn.

- Bảo đảm những trang thiết bị, hồ sơ, tài liệu theo quy định để cung ứng đầy đủ những thông tin liên quan đến buổi hội chẩn, tư vấn khám bệnh, chữa bệnh từ xa.

- Quản lý chặt chẽ những thiết bị tin học lưu trữ dữ liệu, không được cho phép di chuyển, thay đổi vị trí khi vẫn chưa được phép của người có thẩm quyền.

- Quản lý và phân quyền truy cập phần mềm ứng dụng và cơ sở dữ liệu tương thích với tác dụng, nhiệm vụ của người tiêu dùng.

- Thiết lập cơ chế bảo vệ mạng nội bộ bảo đảm an toàn thông tin khi có kết nối mạng nội bộ với mạng ngoài như: Internet, mạng cơ quan khác; cần sử dụng hệ thống bảo vệ mạng nội bộ như: hệ thống tường lửa, hệ thống chống xâm nhập trái phép...

- Xây dựng và áp dụng những biện pháp bảo vệ, giám sát, ghi nhật ký hoạt động và quản lý hạ tầng kỹ thuật, hệ thống thông tin nhằm phòng ngừa, ngăn chặn và phát hiện sớm những truy cập trái phép.

- Cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin trong những cơ quan, đơn vị được tạo điều kiện trang bị những thiết bị tin học, phương tiện kỹ thuật làm việc tương thích với chuyên môn; tham gia đầy đủ những khóa đào tạo và bồi dưỡng kỹ năng và kiến thức, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, kỹ thuật về an toàn thông tin mạng.

- Tổ chức tư vấn và hướng dẫn người bệnh ký cam kết đồng ý tham gia khám chữa bệnh từ xa trước khi tiến hành những hoạt động cụ thể.

b) Cán bộ y tế tham gia hội chẩn, tư vấn khám chữa bệnh từ xa

- Có trách nhiệm giữ bí mật và không san sẻ thông tin người bệnh, người tham gia hội chẩn trong quy trình tiến hành hoạt động hội chẩn, tư vấn khám, chữa bệnh từ xa;

- Tuân thủ nghiêm những nội dung của Hướng dẫn này và quy chế nội bộ của cơ sở nơi làm việc.

c) Người bệnh, người nhà người bệnh

- Người bệnh hoặc người đại diện hợp pháp cho người bệnh đồng ý tham gia hội chẩn, tư vấn khám chữa bệnh từ xa, không bật mí danh tính và những thông tin cá nhân khác trong quy trình hội chẩn, tư vấn khám, chữa bệnh từ xa.

- tiến hành những hướng dẫn của cơ sở KBCB trong quy trình hội chẩn, khám, chữa bệnh từ xa.

d) Tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có tham gia quản lý, cung ứng, vận hành, khai thác, ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh từ xa có trách nhiệm tiến hành những nội dung sau:

- những hệ thống phần mềm ứng dụng, cơ sở dữ liệu phải có cơ chế sao lưu dữ liệu dự trữ, dữ liệu được lưu trữ tại nơi an toàn đồng thời phải thường xuyên kiểm tra để đảm bảo sẵn sàng phục hồi khi có sự cố an toàn thông tin mạng xảy ra.

- Bảo đảm an toàn và bảo mật dữ liệu trong lưu trữ và tiến hành hội chẩn, tư vấn KCB từ xa theo quy định của Nhà nước.

- Phần mềm hệ quản trị cơ sở dữ liệu phải được thiết lập cơ chế tự động update bản vá lỗ hổng bảo mật từ nhà sản xuất.

- Phối hợp chặt chẽ với những cơ sở y tế tiến hành tư vấn KCB từ xa trong việc bảo mật thông tin cá nhân và thông tin sức khỏe của người bệnh tham gia tư vấn KCB từ xa theo yêu cầu của Hướng dẫn này.

- phụ trách trước pháp lý trong trường hợp tự ý bật mí thông tin cá nhân và thông tin sức khỏe của người bệnh tham gia tư vấn KCB từ xa.

- Không được sử dụng hình ảnh, dữ liệu lưu trữ quy trình tư vấn khám, chữa bệnh từ xa với mục đích thương mại hoặc những mục đích khác dưới bất kỳ hình thức nào.

QUY TRÌNH TỔ CHỨC HỘI CHẨN, TƯ VẤN KHÁM CHỮA BỆNH TỪ XA

(phát hành kèm theo Quyết định số 4054/QĐ-BYT ngày 22 tháng 9 năm 2020)

I. ĐẠI CƯƠNG

1. Quy trình tổ chức hội chẩn, tư vấn khám, chữa bệnh từ xa được xây dựng với mục tiêu hướng dẫn những cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tổ chức buổi hội chẩn tư vấn khám, chữa bệnh với những cơ sở y tế khác bằng ứng dụng nền tảng công nghệ thông tin.

2. Quy trình được áp dụng tại những cơ sở khám, chữa bệnh trong toàn quốc.

II. NGUYÊN TẮC

1. Hội chẩn tư vấn khám, chữa bệnh từ xa được tổ chức dựa trên nhu cầu của những cơ sở y tế và có sự thống nhất giữa những cơ sở khám, chữa bệnh trước khi triển khai.

2. Việc quyết định chẩn đoán và điều trị cho người bệnh hoàn toàn là trách nhiệm của cơ sở KCB có người bệnh cần hội chẩn, tư vấn.

3. những cơ sở khám, chữa bệnh tham gia hội chẩn phải bảo mật thông tin của người bệnh theo đúng quy định của pháp lý.

III. CHUẨN BỊ

1. Người tiến hành:

- Bác sĩ, Điều dưỡng, Kĩ thuật viên, dược sĩ (Số lượng và thành phần cụ thể tuỳ theo đặc trưng từng ca bệnh).

- Phòng tác dụng: Đại diện Phòng Kế hoạch tổng hợp; Phòng Đào tạo - chỉ huy tuyến.

- Cán bộ kỹ thuật công nghệ thông tin.

2. Phương tiện, công cụ và chuẩn bị người bệnh

- Cơ sở hạ tầng, trang thiết bị: Chuẩn bị đầy đủ theo quy định về điều kiện trang thiết bị phòng họp hội chẩn, tư vấn khám chữa bệnh từ xa

- Hồ sơ bệnh án: Hồ sơ bệnh án theo quy định.

- Người bệnh:

+ Người bệnh và/hoặc người giám hộ được giải thích và đồng ý với kế hoạch tổ chức hội chẩn.

+ Người bệnh có mặt tại Phòng hội chẩn BVTD/ BV cần hội chẩn

IV. những BƯỚC TIẾN HÀNH

Bước 1. Xác định nhu cầu tổ chức hội chẩn từ xa

- Hội chẩn ca bệnh: KB, CB tuyến dưới (gọi tắt Bệnh viện tuyến dưới BVTD) có ca bệnh khó, hội chẩn trong nội bộ bệnh viện và xác định cần hội chẩn với cơ sở KB, CB tuyến trên (gọi tắt Bệnh viện tuyến trên BVTT).

- Đào tạo trực tuyến: BVTD có nhu cầu rất cần thiết bổ sung kỹ năng và kiến thức qua những ca hội chẩn lâm sàng; hoặc BVTT thấy cần bổ sung kỹ năng và kiến thức cho BVTD qua kinh nghiệm thực tiễn còn yếu từ những ca bệnh đã hội chẩn.

Bước 2. Đăng ký tổ chức hội chẩn

- BVTD chuẩn bị hồ sơ bệnh án và báo cáo tóm gọn diễn biến ca bệnh cần hội chẩn. tóm gọn Hồ sơ bệnh án và diễn biến ca bệnh cần hội chẩn, gồm: Bệnh sử, tiền sử, kết quả thăm khám, cận lâm sàng, chẩn đoán sơ bộ, quy trình điều trị, yêu cầu hội chẩn và những thông tin khác với mục đích phục vụ cho việc chẩn đoán và điều trị cho người bệnh.

- BVTD đăng ký hội chẩn từ xa trên ứng dụng phần mềm hội chẩn trực tuyến để đăng ký hội chẩn.

- Gửi thông tin, tóm gọn bệnh án của bệnh nhân (gồm có bệnh sử, tiền sử, kết quả thăm khám, cận lâm sàng, chẩn đoán sơ bộ, xử trí, yêu cầu hội chẩn) cho BVTT trước khi hội chẩn tối thiểu 01 ngày (trừ cấp cứu). Nêu rõ nhu cầu cần BVTT tư vấn nội dung gì.

Bước 3. Tiếp nhận thông tin

- Phòng KHTH (hoặc phòng tác dụng khác được giám đốc BV giao nhiệm vụ) BVTT tiếp nhận thông tin và kiểm tra thông tin bệnh án.

- Chuyển nội dung hội chẩn, báo cáo tóm gọn cho những thành viên, Chuyên viên dự kiến mời tham gia hội chẩn.

- Phòng KHTH tiếp nhận phản hồi từ Chuyên viên, yêu cầu BVTD cung ứng thêm thông tin (nếu cần).

Bước 4. Xếp lịch, mời hội chẩn

- Phòng KHTH BVTT xếp lịch hội chẩn, mời Chuyên viên hội chẩn và thông báo lại cho BVTD về thời gian hội chẩn trực tuyến. Trong trường hợp cấp cứu, Phòng KHTH BVTT khẩn trương mời Chuyên viên và tiến hành hội chẩn ngay sau khi nhận được yêu cầu của BVTD.

- BVTT mời thành phần của BVTT theo những chuyên khoa liên quan đến ca bệnh được hội chẩn.

- BVTD thông báo cho người bệnh được hội chẩn/ thông báo và mời những thầy thuốc trực tiếp điều trị ca bệnh, những chuyên khoa liên quan, P KHTH, phòng chỉ huy tuyến,...

- Phòng KHTH tham mưu lãnh đạo Bệnh viện phân lịch trực tổng đài, người tư vấn, cán bộ kĩ thuật CNTT.

Bước 5. Thông báo và kích hoạt những đầu cầu

- Bộ phận công nghệ thông tin của 2 cơ sở BVTT và BVTD trực tiếp tiến hành và liên hệ với nhau để kết nối và thử đường truyền, bảo đảm kết nối trước khi tiến hành hội chẩn.

Bước 6. Tổ chức họp hội chẩn

- Bệnh viện cần hội chẩn báo cáo tình trạng, diễn biến, những thông số về lâm sàng và cận lâm sàng...

- Bổ sung những thông số hoặc cung ứng trực tiếp theo yêu cầu những Chuyên viên hội chẩn.

- tranh luận về chẩn đoán dựa trên những thông số lâm sàng và cận lâm sàng

- Đưa ra chẩn đoán xác định và hướng điều trị chi tiết và cụ thể.

Bước 7. Tóm lại hội chẩn

- Phòng KHTH và Bác sĩ điều trị của BVTD viết biên bản hội chẩn

- Gửi Phòng KHTH BVTT trên xin ý kiến thống nhất biên bản hội chẩn

- Biên bản hội chẩn do BVTD ký. Nội dung biên bản hội chẩn tối thiểu phải có những nội dung sau:

- Đánh giá diễn biến ca bệnh

- Chẩn đoán xác định, hướng điều trị

+ Tiếp tục tại BVTD

+ Chuyển tuyến

+ Hỗ trợ đào tạo bổ sung về chuyên môn liên quan

Bước 8. Báo cáo diễn biến những ca bệnh

- Buổi hội chẩn kế tiếp

- Báo cáo khẩn nếu diễn biến ca bệnh nặng lên qua số hotline của Phòng KHTH.

V. TRÁCH NHIỆM TỔ CHỨC tiến hành

- Giám đốc BVTD, BVTT phụ trách chỉ huy, điều hành tổ chức triển khai tổ chức hội chẩn khám chữa bệnh từ xa theo đúng quy trình hướng dẫn này.

- Trong quy trình tiến hành nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo về Bộ Y tế (Cục Quản lý Khám chữa bệnh).

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *