Sổ chủ nhiệm lớp 1 được lập ra theo Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT giúp giáo viên chủ nhiệm theo dõi, quản lý học viên của tôi thuận tiện hơn.

Mẫu sổ chủ nhiệm lớp 1 gồm có bảng danh sách học viên, sơ đồ lớp, danh sách ban đại diện học viên, danh sách cán bộ lớp, học viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…. cũng như nội dung kế hoạch chủ nhiệm, tổng hợp kết quả học tập cuối kỳ, cuối năm học…

Mẫu sổ chủ nhiệm lớp 1 theo Thông tư 27

PHÒNG GDvàamp;ĐT…….
TRƯỜNG TH ………

 

 

 

SỔ CHỦ NHIỆM
(giành riêng cho giáo viên chủ nhiệm lớp)

 

 

 

Họ và tên giáo viên: ………………….…………………..

Lớp: ……………..……………………………………….

 

 

 

 

Năm học: 2020 – 2021

CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP

(Trích Điều lệ trường tiểu học phát hành kèm theo Thông tư số: 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 09 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Chương IV
NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN CỦA GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN

Điều 27. Nhiệm vụ của giáo viên

1. Giáo viên có những nhiệm vụ tiếp trong tương lai

a) triển khai chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học và kế hoạch giáo dục của nhà trường. Chủ động triển khai và phụ trách về kế hoạch giáo dục; tự chủ, tự phụ trách về triển khai nhiệm vụ chuyên môn (nội dung, phương pháp giáo dục, kiểm tra đánh giá học viên) và chất lượng, kết quả giáo dục từng học viên của lớp mình phụ trách, bảo đảm quy định của chương trình giáo dục, tương thích với đối tượng học viên và điều kiện cụ thể của nhà trường.

b) Tham gia xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn và nhà trường; thường xuyên update những lãnh đạo của ngành; chuẩn bị, tổ chức dạy học và đánh giá học viên theo quy định; triển khai những hoạt động chuyên môn khác.

c) Xây dựng mối quan hệ thân thiện, dân chủ giữa giáo viên với học viên, với cha mẹ học viên và xã hội; giúp học viên chủ động, sáng tạo, tự tin, tự chủ trong học tập và rèn luyện.

d) Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; ứng xử văn hóa, đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp; gương mẫu trước học viên; thương yêu, đối xử công minh và tôn trọng học viên; bảo vệ những quyền và lợi ích hợp pháp của học viên.

đ) triển khai tự đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên; tự học, tự bồi dưỡng nâng cao năng lực nghề nghiệp; triển khai nhiệm vụ bồi dưỡng thường xuyên giáo viên theo quy định; trao đổi san sẻ chuyên môn cùng đồng nghiệp trong và ngoài nhà trường trải qua những đợt sinh hoạt chuyên môn, tập huấn.

e) Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, học tập và sinh hoạt chuyên môn; sáng tạo, linh hoạt trong việc tự làm đồ dùng dạy học.

g) Tham gia lựa chọn sách giáo khoa theo quy định; đề nghị nhà trường trang bị những xuất bản phẩm xem thêm, thiết bị dạy học theo quy định, tương thích để sử dụng trong quy trình dạy học.

h) Tham gia kiểm định chất lượng giáo dục.

i) Tham gia triển khai giáo dục bắt buộc, phổ cập giáo dục và xóa mù chữ ở địa phương.

k) Phối hợp với Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, gia đình học viên, xã hội và những tổ chức xã hội liên quan để triển khai nhiệm vụ giáo dục.

l) Quản lý, tổ chức triển khai kế hoạch giáo dục tại điểm trường khi được hiệu trưởng phân công.

m) triển khai những nhiệm vụ khác theo quy định của pháp lý và theo sự phân công của hiệu trưởng.

2. Giáo viên làm công tác chủ nhiệm, ngoài những nhiệm vụ quy định tại khoản 1 của Điều này, còn có những nhiệm vụ tiếp trong tương lai:

a) Chủ động nắm bắt thông tin từng học viên của lớp được phân công làm công tác chủ nhiệm; xây dựng những hoạt động giáo dục của lớp thể hiện rõ mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục đảm bảo tính khả thi, tương thích với tính chất học viên, với hoàn cảnh và điều kiện thực tiễn nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của cả lớp và của từng học viên.

b) triển khai những hoạt động giáo dục theo kế hoạch đã xây dựng và được hiệu trưởng phê duyệt.

c) Phối hợp chặt chẽ với cha mẹ học viên hoặc người giám hộ, giáo viên, tổng phụ trách Đội, những tổ chức xã hội có liên quan để tổ chức những hoạt động giáo dục và hỗ trợ, giám sát việc học tập, rèn luyện của học viên lớp mình chủ nhiệm; tổng hợp nhận xét, đánh giá học viên cuối kỳ I và cuối năm học; hướng dẫn học viên bình bầu và đề nghị khen thưởng; lập danh sách học viên đề nghị ở lại lớp; hoàn chỉnh việc ghi học bạ cho học viên.

d) Báo cáo thường kì hoặc đột xuất về tình hình của lớp với hiệu trưởng.

3. Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội phụ trách trước hiệu trưởng về sự việc xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch hoạt động Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và Sao Nhi đồng Hồ Chí Minh góp phần triển khai mục tiêu giáo dục toàn diện học viên.

Chương V
NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN CỦA học viên

Điều 34. Nhiệm vụ của học viên

1. Học tập, rèn luyện theo kế hoạch giáo dục, nội quy của nhà trường; có ý thức tự giác học tập, rèn luyện để phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực theo mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học.

2. triển khai đầy đủ và kết quả nhiệm vụ học tập; biết cách tự học dưới sự hướng dẫn của giáo viên; chủ động, tích cực tham gia những hoạt động trải nghiệm, vận dụng kỹ năng và kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống; rèn luyện thân thể, giữ gìn dọn dẹp vệ sinh cá nhân.

3. Hiếu thảo với cha mẹ, ông bà; kính trọng, lễ phép với thầy giáo, cô giáo và người lớn tuổi; đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ bè bạn, em nhỏ, người già, người khuyết tật và người có hoàn cảnh khó khăn.

4. Chấp hành nội quy, bảo vệ tài sản nhà trường và nơi công cộng; chấp hành trật tự an toàn giao thông; giữ gìn dọn dẹp vệ sinh và bảo vệ môi trường.

5. Góp phần vào những hoạt động xây dựng, bảo vệ và phát huy truyền thống của nhà trường, địa phương.

Điều 35. Quyền của học viên

1. Được học tập

a) Được giáo dục, học tập để phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng của bản thân; được học ở một trường, lớp triển khai chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học thuận tiện đi lại đối với bản thân trên địa bàn cư trú.

b) học viên được chọn trường học hoặc chuyển đến học trường khác ngoài địa bàn cư trú, nếu trường đó có khả năng tiếp nhận.

c) học viên trong độ tuổi tiểu học từ quốc tế về nước, con em người quốc tế học tập, làm việc tại Việt Nam, trẻ em vì hoàn cảnh khó khăn vẫn chưa được đi học ở nhà trường nếu có nguyện vọng chuyển đến học trong một trường tiểu học thì được hiệu trưởng tổ chức khảo sát trình độ để xếp vào lớp tương thích.

d) học viên khuyết tật được học hòa nhập ở một trường tiểu học; được đảm bảo những điều kiện để học tập và rèn luyện; được học và đánh giá theo kế hoạch giáo dục cá nhân của học viên.

đ) học viên được học rút ngắn thời gian triển khai chương trình, học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định, học nối dài thời gian, học lưu ban.

e) học viên hoàn toàn có thể lực tốt và phát triển sớm về trí tuệ hoàn toàn có thể được học vượt lớp trong phạm vi cấp học. Thủ tục kiểm tra đối với từng trường hợp cụ thể được triển khai theo những bước sau:

Cha mẹ hoặc người giám hộ học viên có đơn đề nghị với nhà trường.

Hiệu trưởng nhà trường xây dựng hội đồng khảo sát, tư vấn, gồm: hiệu trưởng hoặc phó hiệu trưởng và Ban đại diện cha mẹ học viên của trường; giáo viên dạy lớp học viên đang học, giáo viên dạy lớp trên, nhân viên y tế, tổng phụ trách Đội.

Căn cứ kết quả khảo sát của hội đồng tư vấn, hiệu trưởng hoàn thiện hồ sơ và báo cáo trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo kiểm tra quyết định.

g) học viên có kết quả học tập còn hạn chế, đã được giáo viên, cha mẹ hoặc người giám hộ học viên trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ mà vẫn vẫn chưa hoàn thành, tùy theo mức độ vẫn chưa hoàn thành của những nhiệm vụ học tập và rèn luyện, giáo viên báo cáo hiệu trưởng kiểm tra quyết định lên lớp hoặc ở lại lớp, đồng thời cùng với gia đình quyết định những biện pháp giáo dục tương thích.

2. Được bảo vệ, chăm sóc, tôn trọng và đối xử bình đẳng, dân chủ; được đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng; được cung ứng đầy đủ thông tin về quy trình học tập, rèn luyện của bản thân; được đảm bảo những điều kiện về thời gian, cơ sở vật chất, dọn dẹp vệ sinh, an toàn để học tập và rèn luyện.

3. Được tham gia những hoạt động phát huy khả năng của cá nhân; được bày tỏ ý kiến, nguyện vọng của cá nhân.

4. Được nhận học bổng và được hưởng chính sách xã hội theo quy định.

5. Được hưởng những quyền khác theo quy định của pháp lý.

DANH SÁCH học viên

TT Họ và tên học viên Ngày, tháng năm sinh Nữ Dân tộc Khuyết tật, mồ côi Con thương binh, liệt sĩ
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

học viên LỚP CHỦ NHIỆM

Họ và tên Bố (mẹ) Nghề nghiệp Chỗ ở Smartphone Ghi chú
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

SƠ ĐỒ LỚP

Sơ đồ lớp

DANH SÁCH BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ học viên

STT Họ và tên Nghề nghiệp Địa chỉ (Smartphone) Nhiệm vụ
         
         
         
         
         
         

DANH SÁCH CÁN BỘ LỚP

TT Họ và tên Nan/nữ Dân tộc Nhiệm vụ
         
         
         
         
         
         
         

học viên CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN

TT Họ và tên Nan/nữ Dân tộc Hoàn cảnh
         
         
         
         
         
         
         

DANH SÁCH học viên CẦN QUAN TÂM

STT Họ và tên Nam/nữ Cần quan tâm
       
       
       
       
       
       
       
       

DANH SÁCH học viên CHIA THEO TỔ

Tổ 1

STT Họ và tên học viên Nhiệm vụ được giao trong lớp Ghi chú
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Tổ 2

STT Họ và tên học viên Nhiệm vụ được giao trong lớp Ghi chú
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Tổ 3

STT Họ và tên học viên Nhiệm vụ được giao trong lớp Ghi chú
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

KẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM LỚP
NĂM HỌC 2020 – 2021

I. tính chất TÌNH HÌNH

1. Tổng số học viên:

– Tổng số học viên: Nam: nữ:: dân tộc: nữ dân tộc:

– Con thương binh, liệt sĩ: con hộ nghèo: Khuyết tật:

2. Độ tuổi:

– học viên đúng độ tuổi: tỷ lệ

– học viên lớn hơn 1 tuổi: tỷ lệ

– học viên lớn hơn 2 tuổi: tỷ lệ

3. Những thuận lợi, khó khăn:

a. Thuận lợi:

– Nhìn chung cơ sở vật chất đãđược xây dựng khang trang sạch đẹp hơn, học viên ngày càng tiến bộ rỗ rệt về ý thức học tập, sách vở đồ dùng tương đối đầy đủ, ăn mặc sạch sẽ gọn gàng chập hành tốt nội quy quy chế của lớp, của trường đề ra.

– Sự quan tâm, lãnh đạo sát sao của BGH nhà trường; trình độ chuyên môn nghiệp vụ giáo viên vững vàng; nhiệt tình và có trách nhiệm trong công việc.

– Phụ huynh học viên rất quan tâm đến việc học tập, tạo mọi điều kiện cho con em mình học tập.

– Phần lớn những em chăm ngoan, đoàn kết, giúp đỡ nhau trong học tập và trong cuộc sống.

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

b. Khó khăn:

– Kinh tế gia đình một số em còn eo hẹp nên việc quan tâm đến những em học tập còn hạn chế.

– Trong lớp còn có học viên thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo.

– Ngoài ra có một số gia đình học viên vẫn chưa thật sự quan tâm đến việc học tập của con em mình dẫn đến những khó khăn cho giáo viên.

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

I. NỘI DUNG KẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM LỚP

1. Duy trì sĩ số

– Duy trì sĩ số …../……

– Duy trì việc đi học đều và đúng giờ.

– Hoàn thành chương trình lớp học:

– Lớp đoạt danh hiệu:

– học viên xuất sắc:

– học viên tiêu biểu:

– Khen thưởng đột xuất:

2. Nhiệm vụ và giải pháp

– Thường xuyên thăm hỏi, động viên gia đình học viên; đặc biệt là những em có hoàn cảnh khó khăn hơn những bạn.

– Khích lệ những em học viên tiếp thu nhanh, động viên những em tiếp thu vẫn chưa nhanh; giúp

những em hòa đồng với những bạn.

3. Chất lượng giáo dục toàn diện

3.1. Giáo dục phẩm chất và năng lực cá nhân

3.1.1. Mục tiêu

– triển khai tốt những nội quy, quy định của trường, lớp, Đội và giáo dục những em theo “5 điều Bác Hồ dạy”.

– Xây dựng cho những em một số thói quen và hành vi đạo đức: vâng lời ông bà, cha mẹ và những người trên; biết chào hỏi, giao tiếp lịch sự, văn minh; đoàn kết giúp đỡ nhau trong học tập, không nói tục, chửi bậy, không cần gổ đánh nhau.

– Giáo dục những em tham gia giao thông an toàn, xây dựng môi trường Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn – Thân thiện.

3.1.2. Nhiệm vụ và giải pháp

– Giáo dục hành vi đạo đức cho học viên trải qua những tiết dạy trên lớp.

– Thái độ, lời nói của giáo viên nhẹ nhàng, động viên khuyến khích học viên một cách kịp thời.

– Quan tâm san sẻ giúp đỡ những học viên có hoàn cảnh đặc biệt.

– Tăng cường “Kỉ cương, tình thương, trách nhiệm” trong giáo dục học viên. Kiên quyết chống hành vi thô bạo với học viên.

– Coi trọng nêu gương tốt, những việc làm tốt của học viên.

– Thường xuyên phối kết hợp với phụ huynh học viên để cùng giáo dục những em.

– phối kết hợp tốt với mọi lực lượng giáo dục ngoài xã hội để tăng cường giáo dục đạo đức cho học viên.

2.2. những môn học và hoạt động giáo dục

2.2.1. Mục tiêu

Môn học và Hoạt động giáo dục Hoàn thành tốt Hoàn thành vẫn chưa hoàn thành
Số lượng Tỉ lệ Số lượng Tỉ lệ Số lượng Tỉ lệ
Tiếng Việt            
Toán            
Đạo đức            
Tự nhiên và xã hội            
Hoạt động trải nghiệm            
Âm nhạc            
Mĩ thuật            
Giáo dục thể chất            
Tiếng anh            

2.2.2. những phẩm chất, năng lực:

– Phẩm chất:

Mức đạt được Yêu nước Nhân ái Chăm chỉ Trung thực Trách nhiệm
Tốt          
Đạt          
Cần cố gắng          

– Năng lực:

Mức đạt được Năng lực chung Năng lực đặc trưng
Tự chủ và tự học Giao tiếp và hợp tác Giải quyết vấn đề và sáng tạo Ngôn ngữ Tính toán Khoa học Công nghệ Tin học Thẩm mỹ Thể chất
Tốt                    
Đạt                    
Cần cố gắng                    

3. những hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

3.1. Mục tiêu

– triển khai tốt những quy định, kế hoạch của nhà trường, của Đoàn Đội.

– Tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong những tiết hoạt động tập thể.

3.2. Nhiệm vụ và giải pháp

– Xây dựng và triển khai kế hoạch HĐNGLL theo kế hoạch của nhà trường. Trong tháng 8, 9 dạy an toàn giao thông cho học viên.

– Tổ chức tốt tuyên truyền trong học viên về triển khai ATGT, quyền và bổn phận trẻ em, đẩy mạnh vòng tay bè bạn.

– triển khai tốt múa hát tập thể sân trường, thể dục nhịp điệu

– Tổ chức tốt những hoạt động trải nghiệm

4. triển khai những cuộc vận động, những trào lưu thi đua;

4.1. Mục tiêu

– triển khai tốt, có kết quả những cuộc vận động, những trào lưu thi đua do những cấp phát động.

4.2. Nhiệm vụ và giải pháp

– Thường xuyên tuyên truyền để học viên, phụ huynh học viên hiểu được mục tiêu, nội dung, ý nghĩa sâu sắc của những cuộc vận động, những trào lưu thi đua.

– Kêu gọi, phối hợp với học viên và phụ huynh học viên để phối hợp triển khai sao cho đạt kết quả.

…… 

>>> Tải file để xem thêm toàn bộ Sổ chủ nhiệm lớp 1

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *