Sổ kế hoạch giảng dạy và ghi chép chuyên môn 2020 giúp giáo viên dễ dàng xây dựng kế hoạch giảng dạy năm học 2020 – 2021. Mẫu sổ gồm 2 phần: Phần thứ nhất là Kế hoạch giảng dạy, phần thứ hai là Ghi chép sinh hoạt chuyên môn. Mời thầy cô tải về để tìm hiểu thêm:

Sổ kế hoạch giảng dạy và ghi chép chuyên môn 2020

  • Sổ ghi kế hoạch hoạt động chuyên môn THCS & THPT
  • Sổ kế hoạch giảng dạy và ghi chép chuyên môn năm 2020

Sổ ghi kế hoạch hoạt động chuyên môn THCS & THPT

PHẦN MỘT: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN

Căn cứ vào Hướng dẫn tiến hành nhiệm vụ giáo dục trung học năm học của Bộ GDvàamp;ĐT, Sở GDvàamp;ĐT, Phòng GDvàamp; ĐT;

Căn cứ vào Hướng dẫn nhiệm vụ năm học của trường THCS………;

II . Kiểm diện

Vắng:........................................... Lý do vắng: .........................................

III. Nội dung sinh hoạt

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

IV. Kế hoạch SHCM tuần .......:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG VÀ TỰ BỒI DƯỠNG

(Ghi chép nội dung bồi dưỡng, tự bồi dưỡng, chuyên đề, SKKN,...)

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Phê duyệt của BGH  Phê duyệt của tổ CM GV xây dựng kế hoạch

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *