Sổ theo dõi học viên riêng biệt là mẫu sổ được giáo viên dùng để theo dõi triển khai nề nếp, quy trình học tập của học viên riêng biệt, chậm tiến bộ. 

Từ đó dễ dàng đánh giá ý thức, tinh thần học tập, việc làm tốt, việc làm xấu, ý thức triển khai nội quy của học viên. tiếp trong tương lai là nội dung chi tiết mời những bạn cùng theo dõi và tải tại đây.

Mẫu Sổ theo dõi học viên riêng biệt

Ảnh bìa sổ theo dõi học sinh cá biệt
Ảnh bìa sổ theo dõi học viên riêng biệt

BẢNG THEO DÕI học viên TRƯỜNG ……………………….

DANH SÁCH học viên CHẬM TIẾN BỘ VÀ riêng biệt

STT Họ Và Tên thể hiện cá tính đặc trưng gia đình Biện pháp giáo dục chính
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

học viên:……………………………………………………… Lớp: …………..

Thứ – ngày – tháng Số lượt vắng học KT Miệng Vi phạm nội qui
P K Số lần Giỏi Kém Ý thức học tập Đồng phục Trốn tiết Đi muộn Đánh nhau Nói chuyện

học viên:……………………………………………………… Lớp: …………..

Thứ – ngày – tháng Số lượt vắng học KT Miệng Vi phạm nội qui
P K Số lần Giỏi Kém Ý thức học tập Đồng phục Trốn tiết Đi muộn Đánh nhau Nói chuyện

………….

Tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *