Categories
Công nghệ

Sony A9 Mark II chính thức ra mắt: Cấu hình gần như giữ nguyên, nâng cấp về khả năng kết nối [update]

Sony A9 Mark II chính thức ra mắt: Cấu hình gần như giữ nguyên, nâng cấp về khả năng kết nối

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *