Quyết định 1509/QĐ-TTg mới nhất

Nhằm khuyến khích học tập và giảng dạy môn Vật lý trong nhà trường, góp phần phát hiện, bồi dưỡng và đào tạo học sinh tài năng về Vật lý và thực hiện tốt đường lối đối ngoại, chủ trương hội nhập của Đảng và Nhà nước. Ngày 09/10/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành […]

Read More

Thông tư 95/2017/TT-BTC mới nhất

Từ ngày 06/11/2017, Thông tư 95/2017/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 22/09/2017 chính thức có hiệu lực. Thông tư hướng dẫn Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham […]

Read More

Quyết định 210/QĐ-TANDTC mới nhất

Tòa án nhân dân đã ban hành Quyết định 210/QĐ-TANDTC về kiểu dáng, chất liệu, họa tiết trang phục xét xử của Thẩm phán Tòa án nhân dân. Theo đó, từ ngày 01/01/2018, trang phục của Thẩm phán được áp dụng thống nhất trên toàn quốc là áo choàng dài tay, màu đen …Nội dung […]

Read More

Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016 mới nhất

Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016 quy định về đối tượng chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ tính thuế, thời điểm tính thuế, biểu thuế, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế tự vệ áp dụng đối với hàng hóa XK, NK; miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế xuất […]

Read More

Luật dược 2016 mới nhất

Luật dược số 105/2016/QH13 là Luật dược mới nhất năm 2020. Luật quy định về chính sách của Nhà nước về dược và phát triển công nghiệp dược; hành nghề dược; kinh doanh dược; đăng ký, lưu hành, thu hồi thuốc và nguyên liệu làm thuốc; dược liệu và thuốc cổ truyền; đơn thuốc và […]

Read More

Luật Tiếp cận thông tin 2016 mới nhất

Luật tiếp cận thông tin 2016 quy định về việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân, nguyên tắc, trình tự, thủ tục thực hiện quyền tiếp cận thông tin, trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan nhà nước trong việc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân. Luật […]

Read More

Nghị định 33/2017/NĐ-CP mới nhất

Ngày 03/04/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định 33/2017/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản. Theo đó quy định mức xử phạt trong lĩnh vực tài nguyên nước được quy định đối với từng hành vi cụ thể như sau: Đối với […]

Read More

Quyết định 2256/QĐ-BCT mới nhất

Bộ Công thương đã ban hành Quyết định 2256/QĐ-BCT Quy định về giá bán điện mới. Theo đó, từ ngày 16/03/2015 mức giá bán lẻ điện bình quân là 1.622,01 đồng/kWh chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo. BỘ CÔNG THƯƠNG——- […]

Read More