Nghị định 30/2021/NĐ-CP mới nhất

Ngày 26/3/2021, Chính phủ phát hành Nghị định 30/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 99/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật nhà ở. do đó, đơn cử một số nội dung tại Nghị định 99 được sửa đổi, bổ […]

Read More

Nghị định 28/2021/NĐ-CP mới nhất

Ngày 26/03/2021, Chính phủ vừa phát hành Nghị định 28/2021/NĐ-CP quy định cơ chế quản lý tài chính dự án công trình đầu tư theo phương thức đối tác công tư. Nghị định có hiệu lực kể từ ngày phát hành.  do đó, căn cứ xác định vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư […]

Read More

Toàn văn Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng mới nhất

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng họp từ 25/01 – 01/02/2021 đã đề cập tới những vấn đề cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới. Chi tiết mời những bạn cùng theo dõi toàn văn Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong bài viết dưới đây: Bài thu hoạch […]

Read More

Thông tư 49/2020/TT-BGDĐT mới nhất

Ngày 31/12/2020, Bộ GDvàamp;ĐT đã phát hành Thông tư 49/2020/TT-BGDĐT về sự việc quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa chương trình giáo dục mầm non; tổ chức và hoạt động của Hội đồng vương quốc thẩm định chương trình giáo dục mầm non. vì vậy, 05 quy trình biên soạn chương […]

Read More

Phụ lục Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT mới nhất

Ngày 16/03/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát hành Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. do đó, phát hành 99 biểu mẫu mới sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp, hộ Sale gồm: 10 biểu mẫu về đề nghị đăng ký doanh nghiệp; 28 biểu mẫu Thông báo và những […]

Read More

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp cá nhân mới nhất

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp cá nhân là mẫu giấy đề nghị được doanh nghiệp cá nhân lập ra và gửi tới phòng đăng ký Sale để đề nghị về sự việc đăng ký Sale doanh nghiệp cá nhân. Đây là biểu mẫu mới nhất theo quy định hiện nay được phát hành […]

Read More