Biểu giá bán điện áp dụng từ ngày 16/03/2015 mới nhất

Download.vn xin giới thiệu đến các bạn Bảng mẫu giá bán điện được chúng tôi tổng hợp chi tiết và mới nhất. Biểu mẫu giá bán điện được ban hành kèm theo Quyết định 2256/QĐ-BCT quy định về giá bán điện do Bộ Công thương ban hành ngày 12/03/2015. Nội dung chi tiết, mời các […]

Read More

Mẫu Quyết định bổ nhiệm nhân sự mới nhất

Download.vn xin giới thiệu mẫu Quyết định bổ nhiệm chức vụ cảu Giám đốc công ty, doanh nghiệp đối với nhân viên đạt được thành tích, nhiệm vụ hoặc thực thi nhiệm vụ mới. CÔNG TY ……………. Số /TB – ….. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – […]

Read More

Công văn 4397/BHXH-GĐB mới nhất

Ngày 04/10/2017, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 4397/BHXH-GĐB về gửi dữ liệu chi phí khám, chữa bệnh trên Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế. Theo đó, để đảm bảo thực hiện đúng quy định việc tạm ứng kinh phí giám định và quyết toán chi phí […]

Read More

Thông tư 242/2017/TT-BQP mới nhất

Từ ngày 20/11/2017, Thông tư 242/2017/TT-BQP do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành ngày 05/10/2017 chính thức có hiệu lực. Thông tư hướng dẫn điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi […]

Read More

Nghị quyết 104/NQ-CP mới nhất

Ngày 09/10/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 104/NQ-CP về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính. Quyết định bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Theo đó, đơn […]

Read More

Luật Điều ước quốc tế 2016 mới nhất

Luật điều ước quốc tế 2016 quy định về việc ký kết, bảo lưu, sửa đổi, bổ sung điều ước quốc tế, gia hạn, chấm dứt hiệu lực, từ bỏ, rút khỏi, tạm đình chỉ thực hiện ĐƯQT, lưu chiểu, lưu trữ, sao lục, đăng tải, đăng ký và tổ chức thực hiện điều ước […]

Read More

Luật đấu thầu 2013 mới nhất

Luật đấu thầu 2013 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2013 quy định cụ thể và đầy đủ hơn về các phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu theo từng lĩnh vực, loại hình và quy mô của gói thầu. Luật đấu thầu 2013 bao gồm 13 chương, 96 điều và có một […]

Read More

Nghị định 112/2017/NĐ-CP mới nhất

Từ ngày 20/11/2017, Nghị định 112/2017/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 06/10/2017 chính thức có hiệu lực. Nghị định quy định về chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965-1975. Theo đó, nghị định quy định chế độ trợ cấp […]

Read More

Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp mới nhất

Download.vn xin giới thiệu đến các bạn Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp được chúng tôi tổng hợp chi tiết và mới nhất. Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp cá nhân lập ra và gửi lên Trung tâm dịch vụ việc làm để hoàn thành hồ sơ hưởng bảo […]

Read More