Mẫu phiếu trả hồ sơ mới nhất

Download.vn xn giới thiệu đến các bạn Mẫu phiếu trả hồ sơ được chúng tôi tổng hợp mới nhất. Mẫu phiếu trả hồ sơ được ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam. Mẫu phiếu trả hồ sơ được dùng để trả lại hồ sơ đối với các trường hợp […]

Read More

Thông tư 241/2017/TT-BQP mới nhất

Từ ngày 15/11/2017,Thông tư 241/2017/TT-BQP do Bộ Quốc phòng ban hành chính thức có hiệu lực. Thông tư quy định về tuyển chọn, tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng. Theo đó, quy định điều kiện tuyển chọn như sau: Quân đội nhân dân có nhu cầu biên chế. […]

Read More

Bài dự thi tìm hiểu bộ luật dân sự 2017 mới nhất

Cuộc thi tìm hiểu bộ luật dân sự 2017 tổ chức nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng những nội dung cơ bản của Bộ luật Dân sự năm 2015 cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động và nhân dân. Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức […]

Read More

Thông tư 153/2017/TT-BQP mới nhất

Ngày 26/06/2017, Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư 153/2017/TT-BQP về quy định chế độ nghỉ của sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 11/08/2017. Theo đó, quy định số ngày nghỉ của sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam như sau. Được nghỉ […]

Read More

Nghị định 114/2017/NĐ-CP mới nhất

Từ ngày 01/01/2018, Nghị định 114/2017/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 09/10/2017 chính thức có hiệu lực. Nghị định quy định về nguyên tắc, tiêu chí xác định Đồn biên phòng thuộc vùng sâu, vùng xa. Theo đó, nguyên tắc xác định Đồn biên phòng thuộc vùng sâu, vùng xa được quy định như […]

Read More

Công văn 4559/TCT-KK mới nhất

Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn 4559/TCT-KK ngày 05/10/2017 về đăng ký thuế cho chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp đã có giấy chứng nhận của cơ quan đăng ký kinh doanh. Công văn có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Theo đó, Công văn giải đáp vướng mắc […]

Read More

Công văn 11747/BQP-TM mới nhất

Bộ Quốc phòng đã ban hành Công văn 11747/BQP-TM ngày 04/10/2017 về tăng cường quản lý tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ. Theo đó, Bộ Quốc phòng đề nghị các cơ quan chức năng thực hiện các nhiệm vụ như sau: rà soát đối tượng, thủ tục xin cấp giấy phép […]

Read More