Thông tư 1/2020/TT-BVHTTDL mới nhất

Thông tư 1/2020/TT-BVHTTDL về mẫu xây dựng, sáp nhập, chấm hết hoạt động thư viện, đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phát hành vào trong ngày 22/05/2020. Với văn bản pháp lý này sẽ có hiệu lực bắt đầu từ ngày 09/07/2020. Dưới đây là nội dung của thông tư này, […]

Read More

Thông tư 58/2020/TT-BQP mới nhất

Quy định về chính sách báo cáo định kỳ thuộc phạm quản lý nhà nước đã được Bộ Quốc phòng bàn hành tại Thông tư 58/2020/TT-BQP vào trong ngày 13/05/2020. Hiệu lực của văn bản pháp lý này sẽ được bắt đầu từ ngày 01/07/2020. Dưới đây, là nội dung chi tiết của thông tư […]

Read More

Quyết định 746/QĐ-BHXH mới nhất

vừa qua vào trong ngày 20/05/2020, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã phát hành Quyết định 746/QĐ-BHXH về kế hoạch chuyển đổi xây dựng hệ thống quản lý chất lượng. Hiệu lực của văn bản pháp lý này sẽ bắt đầu từ ngày được phát hành. Dưới đây là nội dung chi tiết của […]

Read More

Quyết định 645/QĐ-TTg mới nhất

Kế hoạch phát triển thương mại điện tử vương quốc giai đoạn 2021-2025 đã được Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng phát hành tại Quyết định 645/QĐ-TTg vào trong ngày 15/05/2020. Với văn bản pháp lý này, hiệu lực sẽ bắt đầu từ ngày được phát hành. tiếp sau này, chúng tôi xin […]

Read More

Công văn 5977/BTC-TCT mới nhất

Công văn 5977/BTC-TCT về kế hoạch triển khai Nghị định 41/2020/NĐ-CP được Tổng cục VAT đã chính thức được phát hành vào trong ngày 20/05/2020. Văn bản nay sẽ có hiệu lực bắt đầu từ ngày được phát hành. tiếp sau này là nội dung chi tiết của công văn, xin mời những bạn cùng […]

Read More

Thông tư 39/2020/TT-BTC mới nhất

tiếp về sau sẽ là nội dung chi tiết của Thông tư 39/2020/TT-BTC được Bộ Tài chính phát hành vào trong ngày 15/05/2020 về sự việc sửa đổi cơ chế báo cáo tại một số Thông tư lĩnh vực kế toán, kiểm toán. Hiệu lực của văn bản pháp lý này sẽ được bắt đầu […]

Read More

Thông tư 40/2020/TT-BTC mới nhất

Thông tư 40/2020/TT-BTC về hướng dẫn chính sách báo cáo lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập, đã được Bộ Tài chính phát hành vào trong ngày 15/05/2020. Với văn bản pháp lý này thi hiệu lực sẽ được bắt đầu từ ngày 01/07/2020. Dưới đây là nội dung chi tiết của thông tư […]

Read More

Chỉ thị 21/CT-TTg mới nhất

Chỉ thị 21/CT-TTg về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã được Thủ tướng Chính phủ phát hành vào trong ngày 25/05/2020. Với văn bản pháp lý này sẽ có hiệu lực bắt đầu từ ngày được phát hành. tiếp về sau, chúng tôi xin mời những […]

Read More