Cuộc thi trực tuyến pháp lý với mọi người năm 2020 ra mắt từ ngày 20/10 đến hết ngày 20/11/2020, theo như hình thức trắc nghiệm. Với 19 câu hỏi trắc nghiệm và 1 câu dự đoán số người reply đúng trong thời gian 20 phút.

Cuộc thi được phát động trong phạm vi toàn quốc, nhằm tuyên truyền pháp lý tới toàn thể người dân. Chi tiết thể lệ cuộc thi pháp lý với mọi người năm 2020 mời những bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây:

Thể lệ Cuộc thi trực tuyến pháp lý với mọi người năm 2020

BỘ TƯ PHÁP
BAN TỔ CHỨC CUỘC THI TRỰC TUYẾN “pháp lý VỚI MỌI NGƯỜI”

Số: 3819/TL-BTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Thành, ngày 15 tháng 10 năm 2020