Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh” năm 2020 ra mắt từ ngày 09h00 ngày 24/8/2020. Vòng loại sẽ có 4 tuần thi, thí sinh reply 30 câu hỏi trong vòng 10 phút. Sau đó đủ tiêu chuẩn sẽ tham gia tiếp vòng thi bán kết, Chung kết. tiếp sau này là nội dung chi tiết:

Thể lệ Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh” năm 2020

(phát hành kèm theo Quyết định số 1748/QĐ-BGDĐT Ngày 02 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

I. Mục đích và yêu cầu

1. Mục đích

– Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.

– Chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020) và 109 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911-05/6/2020).

– Tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2020) và kỷ niệm những ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng trong năm 2020.

– Góp phần triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những thể hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

– Góp phần triển khai Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học viên, sinh viên.

2. Yêu cầu

– Triển khai Cuộc thi sâu rộng đến toàn thể học viên, sinh viên, cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên trẻ, đoàn viên, thanh niên ở trong nước và lưu học viên Việt Nam ở quốc tế.

– những nhà trường và cơ sở giáo dục, đào tạo chủ động tuyên truyền và tổ chức cho những tập thể và cá nhân tham gia để Cuộc thi lan tỏa và thú vị những thí sinh dự thi.

– Nội dung thi đảm bảo thích hợp với từng đối tượng thí sinh dự thi.

II. Đối tượng dự thi, nội dung, hình thức thi

1. Đối tượng dự thi

1.1. Bảng A: dành riêng cho học viên phổ thông (gồm có học viên những trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và học viên những trung tâm giáo dục thường xuyên).

1.2. Bảng B: dành riêng cho sinh viên đang theo học tại những ĐH, học viện chuyên nghành, trường ĐH, CĐ sư phạm, học viên trường trung cấp sư phạm (tiếp sau này gọi là những cơ sở đào tạo) và lưu học viên Việt Nam đang học tập ở quốc tế.

1.3. Bảng C: dành riêng cho cán bộ quản lý giáo dục, giảng viên, giáo viên trẻ, đoàn viên, thanh niên (không thuộc đối tượng của Bảng A và Bảng B, dưới 35 tuổi).

2. Nội dung

– Những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thế hệ trẻ; tư tưởng Hồ Chí Minh về sự nghiệp giáo dục Việt Nam; những bài học về tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh.

– Nội dung cơ bản trong “Di chúc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tác phẩm “Dân vận” và tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”.

– Tư tưởng Hồ Chí Minh với biển, đảo Việt Nam.

– Những nội dung cơ bản của chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh.

– Những thành tựu, kết quả đạt được trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, phát triển tổ quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhất là trong 34 năm đổi mới (1986-2020), những chủ trương lớn trong Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

3. Cách thức đăng ký, hình thức thi và thứ tự những vòng thi

3.1. Cách thức đăng ký và hình thức thi

– Thí sinh đăng ký tài khoản và tham gia làm bài thi trực tuyến tại trang điện tử của Cuộc thi: http://hocvalamtheobac.vn từ 09h00 ngày 24/8/2020. Tài khoản sẽ được xác nhận qua thư điện tử cá nhân. Mỗi thí sinh chỉ được phép đăng ký, sử dụng một tài khoản duy nhất để tham gia Cuộc thi.

– Thí sinh rất có thể tải ứng dụng (app) hocvalamtheobac để đăng ký và tham gia thi.

– Thông tin chính thức về Cuộc thi được Ban tổ chức update trên những trang thông tin điện tử: http://hocvalamtheobac.vn, http://www.moet.gov.vn, http://www.doanthanhnien.vn, http://www.gdtd.vn và Fanpage: https://www.facebook.com/hocvalamtheobac/.

3.2. Vòng loại (gồm 04 tuần thi)

– Vòng loại gồm có 04 tuần thi, thí sinh được quyền thi tối đa 04 lần/tuần thi. Bài thi có điểm số cao nhất, thời gian làm bài ngắn nhất sẽ là kết quả ghi nhận thành tích của thí sinh trong những tuần thi.

– Thí sinh reply 30 câu hỏi trong vòng 10 phút. Thời gian được tính từ lúc thí sinh bắt đầu thi cho tới khi bấm nút kết thúc bài thi. Mỗi câu reply đúng được 10 điểm, reply sai không bị trừ điểm. Điểm số tối đa của thí sinh trong vòng thi này là 300 điểm. Trong quy trình thi, thí sinh rất có thể quay lại chỉnh sửa phương án đã reply hoặc lựa chọn kết thúc bài thi bất kỳ lúc nào.

– Kết thúc vòng loại, điểm của thí sinh là tổng điểm của 04 tuần thi (xét theo điểm thi và thời gian thi được ghi nhận mỗi tuần thi) là tiêu chuẩn lựa chọn thí sinh được tham gia vòng thi bán kết, cụ thể:

+ Bảng A: Mỗi trường phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên chọn tối đa 03 thí sinh có kết quả thi cao nhất tham gia vòng thi bán kết (điểm thi tối thiểu của mỗi tuần là 150 điểm[D1] [D2] [D3] ).

+ Bảng B: Mỗi cơ sở đào tạo chọn tối đa 03 thí sinh có kết quả thi cao nhất tham gia Vòng thi bán kết (điểm thi tối thiểu của mỗi tuần thi là 150 điểm).

+ Bảng C: Mỗi cơ sở đào tạo chọn tối đa 03 thí sinh; mỗi tỉnh/thành phố chọn tối đa 03 thí sinh có kết quả thi cao nhất tham gia vòng thi bán kết (điểm thi tối thiểu của mỗi tuần thi là 150 điểm).

3.3. Vòng thi bán kết (01 đợt thi)

– Cách thức tổ chức thi vòng thi bán kết: Thí sinh reply 30 câu hỏi trong vòng 10 phút. Thời gian được tính từ lúc thí sinh bắt đầu thi cho tới khi bấm nút kết thúc bài thi. Mỗi câu reply đúng được 10 điểm, reply sai không bị trừ điểm. Điểm số tối đa của thí sinh trong vòng thi này là 300 điểm. Trong quy trình thi, thí sinh rất có thể quay lại chỉnh sửa phương án đã reply hoặc lựa chọn kết thúc bài thi bất kỳ lúc nào. Thí sinh được quyền thi tối đa 04 lần. Bài thi có điểm số cao nhất, thời gian làm bài ngắn nhất sẽ là kết quả ghi nhận thành tích của thí sinh.

– Kết thúc thi vòng thi bán kết, Ban Tổ chức chọn mỗi bảng thi 30 thí sinh có thành tích cao nhất vào thi Vòng Chung kết xếp hạng cá nhân toàn quốc, cụ thể như sau:

+ Bảng A: Lấy tổng số 30 thí sinh sắp xếp kết quả từ cao xuống thấp (mỗi tỉnh/thành phố chỉ chọn 01 thí sinh có điểm thi cao nhất).

+ Bảng B: Lấy tổng số 30 thí sinh sắp xếp kết quả từ cao xuống thấp (mỗi cơ sở đào tạo chỉ chọn 01 thí sinh có điểm thi cao nhất).

+ Bảng C: Lấy tổng số 30 thí sinh sắp xếp kết quả từ cao xuống thấp (mỗi cơ sở đào tạo và mỗi tỉnh/thành phố chỉ chọn 01 thí sinh có điểm thi cao nhất).

3.4. Vòng Chung kết (gồm 02 vòng thi)

– Vòng đấu loại trực tiếp;

– Vòng Chung kết xếp hạng cá nhân toàn quốc.

3.4.1. Vòng đấu loại trực tiếp

Số lượng thí sinh tham gia: 30 thí sinh/mỗi bảng.
– Thí sinh dự thi làm bài trắc nghiệm trực tuyến trên máy tính bố trí tại địa điểm thi.

+ Thí sinh sẽ reply 30 câu hỏi trắc nghiệm. Mỗi câu reply đúng được 10 điểm, reply sai không bị trừ điểm. Thời gian suy nghĩ và reply mỗi câu hỏi là 30 giây. Hết 30 giây thí sinh vẫn chưa tồn tại câu reply, hệ thống sẽ tự động chuyển sang câu hỏi tiếp theo.

– Tổng thời gian tối đa của phần thi là 15 phút. Điểm tối đa là 300 điểm.

– Kết thúc Vòng đấu loại trực tiếp, Ban Tổ chức chọn ra 10 thí sinh/bảng có điểm cao nhất và thời gian làm bài ngắn nhất tham gia Vòng Chung kết xếp hạng toàn quốc.

3.4.2. Vòng Chung kết xếp hạng cá nhân toàn quốc

3.4.2.1. Bảng A

a) Phần 1: Theo dấu chân Bác

Số lượng thí sinh tham gia: 10 thí sinh.

Hình thức thi: những thí sinh cùng reply 10 câu hỏi trắc nghiệm trên máy tính. Thời gian suy nghĩ và trả lời mỗi câu hỏi là 20 giây. Mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm, reply sai không có điểm.
04 thí sinh có điểm số cao nhất sẽ bước vào phần thi thứ hai. Trường hợp những thí sinh bằng điểm nhau sẽ phân định thành công minh tổng thời gian của phần thi. Điểm tối đa cho phần thi này là 100 điểm.

b) Phần 2: Học và làm theo Bác

Số lượng thí sinh tham gia: 04 thí sinh.
– Hình thức thi: 04 thí sinh, thi trên sân khấu, reply câu hỏi lật mở miếng ghép.

– Phần thi đưa ra một khung hình ảnh được chia thành 08 ô tương ứng với 08 câu hỏi trắc nghiệm. những thí sinh được lựa chọn thứ tự những ô để reply (mỗi thí sinh có 02 lượt lựa chọn). Khi chọn vào mỗi ô, hệ thống sẽ đưa ra câu hỏi với thời gian suy nghĩ và reply là 30 giây, reply đúng được 10 điểm, reply sai không bị trừ điểm. Thí sinh được sử dụng ngôi sao sáng hy vọng 01 lần trước khi đọc câu hỏi. reply đúng câu hỏi có ngôi sao sáng hy vọng được gấp hai lần số điểm. reply sai bị trừ 10 điểm.

+ Nếu thí sinh reply sai hoặc gần đầy đủ (hỏi ý kiến Ban giám khảo để chấp thuận hoặc không chấp thuận phương án reply của thí sinh), những thí sinh còn sót lại được giành quyền reply bằng phương pháp ra tín hiệu chuông sau tín hiệu lệnh của người dẫn chương trình: “Mời những thí sinh còn sót lại bổ sung”. Thời gian cho những thí sinh bổ sung câu reply là 15 giây. Mỗi câu hỏi chỉ được bổ sung 01 lần. Bổ sung câu reply đúng được 05 điểm, reply sai không được điểm.

+ Miếng ghép sẽ được mở nếu có câu reply đúng và sẽ bị khóa nếu cả thí sinh reply chính và thí sinh reply bổ sung đều reply sai.

+ Sau khi kết thúc 8 miếng ghép, những thí sinh có 30 giây suy nghĩ và bấm chuông reply từ khóa liên quan đến hình ảnh. Thời gian reply từ khóa là 01 phút. reply đúng được 50 điểm, reply sai bị trừ 10 điểm.

Lưu ý: Sau 04 miếng ghép trước tiên được mở, Ban Tổ chức sẽ đưa ra 01 gợi ý để thí sinh reply từ khóa. Thí sinh có quyền reply từ khóa trong suốt thời gian thi còn sót lại. Thí sinh reply đúng từ khóa, phần thi sẽ kết thúc. Thí sinh reply sai từ khóa sẽ bị dừng lại phần thi của tớ.

– Kết thúc phần thi này, 04 thí sinh sẽ được xếp hạng theo tổng số điểm đã đạt được của cả 02 phần thi. Trong trường hợp những thí sinh bằng điểm nhau, sẽ phân định bằng câu hỏi phụ. Thí sinh giành quyền reply câu hỏi phụ bằng phương pháp ra tín hiệu chuông sau khi người dẫn chương trình đọc câu hỏi và đưa ra tín hiệu lệnh “Hết”. Thí sinh reply đúng sẽ giành thành công.

3.4.2.2. Bảng B

a) Phần 1: Theo dấu chân Bác

– Số lượng thí sinh tham gia: 10 thí sinh.

– Nội dung thi: giống như như hình thức thi của bảng A (Phần a) Mục 3.4.2.1).

b) Phần 2: Học và làm theo Bác

Số lượng thí sinh tham gia: 04 thí sinh.

Mỗi thí sinh được lựa chọn gói câu hỏi theo những mức 40 điểm, 50 điểm, 60 điểm (mỗi gói gồm 03 câu hỏi, mức điểm từng gói câu hỏi tương ứng là 10-10-20; 10-20-20; 10-20-30). Thời gian suy nghĩ và reply của mỗi câu hỏi là 30 giây. reply đúng được trọn số điểm, reply sai hoặc không đầy đủ đáp án sẽ không tồn tại điểm. Thí sinh được lựa chọn “ngôi sao sáng mong muốn” cho 01 câu hỏi trong gói câu hỏi của tớ trước khi người dẫn chương trình đọc câu hỏi. reply đúng được gấp hai lần số điểm, reply sai bị trừ 50% số điểm của câu hỏi.

Thí sinh lựa chọn câu hỏi, reply sai hoặc gần đầy đủ (hỏi ý kiến Ban giám khảo để chấp thuận hoặc không chấp thuận phương án reply của thí sinh), những thí sinh còn sót lại được giành quyền reply bằng phương pháp ra tín hiệu chuông sau tín hiệu lệnh của người dẫn chương trình: “Mời những thí sinh còn sót lại bổ sung”. Thời gian cho bổ sung câu reply là 10 giây. Mỗi câu hỏi chỉ được bổ sung 01 lần. reply bổ sung đúng được 50% số điểm gốc của câu hỏi, bổ sung sai hoặc không đầy đủ đáp án sẽ không tồn tại điểm.

Kết thúc phần thi này, 04 thí sinh sẽ được xếp hạng theo tổng số điểm đã đạt được của 02 phần thi. Trong trường hợp những thí sinh bằng điểm nhau, sẽ phân định bằng câu hỏi phụ. Thí sinh giành quyền reply câu hỏi phụ bằng phương pháp ra tín hiệu chuông sau khi người dẫn chương trình đọc câu hỏi và đưa ra tín hiệu lệnh “Hết”. Thí sinh reply đúng sẽ giành thành công.

3.4.2.3. Bảng C: Hình thức thi giống như Bảng B tại mục 3.4.2.2.

3.5. Lễ Tổng kết – Trao giải chung cuộc Cuộc thi

a) Thời gian: Dự kiến tổ chức vào 19h00 ngày 12 tháng 12 năm 2020.

b) Địa điểm: Thủ đô Thành Phố Hà Nội (địa điểm sẽ được ra mắt sau).

III. Thời gian tổ chức Cuộc thi

1. Thời gian tổ chức Cuộc thi

– Thời gian thi thử: Bắt đầu từ 09h00 ngày 31/8/2020 đến 22h00 ngày 13/9/2020.

– Lễ phát động Cuộc thi: Dự kiến 09h00 sáng thứ Hai ngày 14/9/2020, tại Thủ đô Thành Phố Hà Nội.

– Thời gian thi trắc nghiệm cá nhân Vòng loại: Từ 10h00 ngày 14/9/2020 đến 22h00 ngày 01/11/2020.

2. những vòng thi

2.1. Vòng loại: Từ 10h00 ngày 14/9/2020 đến 22h00 ngày 01/11/2020

+ Tuần 1: Từ 10h00 ngày 14/9/2020 đến 22h00 ngày 20/9/2020.

+ Tuần 2: Từ 09h00 ngày 28/9/2020 đến 22h00 ngày 04/10/2020.

+ Tuần 3: Từ 09h00 ngày 12/10/2020 đến 22h00 ngày 18/10/2020.

+ Tuần 4: Từ 09h00 ngày 26/10/2020 đến 22h00 ngày 01/11/2020.

Sau khi kết thúc mỗi tuần thi, Ban Tổ chức ra mắt danh sách thí sinh đoạt giải tuần (có 10 thí sinh/bảng/tuần), vào 09h00 ngày thứ sáu của tuần kế tiếp.

– ra mắt danh sách thí sinh được tham gia vòng thi bán kết của Cuộc thi, vào 09h00 ngày 05/11/2020.

2.2. vòng thi bán kết: Từ 9h00 ngày 09/11/2020 đến 22h00 ngày 15/11/2020.

– ra mắt danh sách thí sinh được tham gia Vòng Chung kết xếp hạng cá nhân toàn quốc của Cuộc thi vào 09h00 ngày 25/11/2020.

2.3. Vòng Chung kết: dự kiến tổ chức 07h30 ngày 12/12/2020 tại Thủ đô Thành Phố Hà Nội (địa điểm sẽ thông báo sau).

2.4. Lễ Tổng kết – Trao giải chung cuộc Cuộc thi: Dự kiến tổ chức 19h00 ngày 12 tháng 12 năm 2020 tại Thủ đô Thành Phố Hà Nội (địa điểm sẽ thông báo sau).

IV. phần thưởng

1. Giải cá nhân (dành riêng cho 03 bảng)

Ban tổ chức sẽ trao phần thưởng cho những cá nhân có số điểm cao nhất, thời gian làm bài ngắn nhất (tính giá trị đến phần trăm giây), là kết quả ghi nhận thành tích của thí sinh trong những tuần thi, vòng thi, cụ thể như sau:

1.1. phần thưởng tuần, Vòng loại, vòng thi bán kết:

a) phần thưởng tuần: Mỗi tuần thi sẽ trao 10 giải mỗi bảng cho 10 thí sinh đạt kết quả thi trắc nghiệm cao nhất trong tuần (01 quán quân, 03 giải nhì, 06 giải ba), mỗi cơ sở giáo dục, cơ sở đào tạo chỉ được chọn 01 thí sinh kết quả cao nhất.

b) phần thưởng Vòng loại: Trao 30 giải/Bảng (01 quán quân, 03 giải nhì, 06 giải ba và 20 giải tư). Ban Tổ chức ra mắt phần thưởng trong vòng 07 ngày sau khi kết thúc tuần thi sau cuối.

c) phần thưởng vòng thi bán kết: Trao 30 giải/Bảng (01 quán quân, 03 giải nhì, 06 giải ba và 20 giải tư).

d) Cách thức xét giải Vòng loại, vòng thi bán kết:

– Bảng A: Chọn từ 63 tỉnh/thành phố, mỗi địa phương lấy 01 thí sinh có kết quả thi cao nhất, sắp xếp kết quả từ cao xuống thấp của 63 thí sinh để chọn ra 30 thí sinh có kết quả tốt nhất.

– Bảng B: Chọn 30 thí sinh từ những cơ sở đào tạo có kết quả thi cao nhất, mỗi trường chỉ lấy tối đa 01 thí sinh, sắp xếp kết quả từ cao xuống thấp.

– Bảng C: Lựa chọn 30 thí sinh từ những trường đào tạo và những tỉnh/thành phố có kết quả thi cao nhất, sắp xếp kết quả từ cao xuống thấp,, mỗi trường đào tạo chỉ lấy 01 thí sinh; mỗi tỉnh/thành phố chỉ lấy 01 thí sinh.

đ) Giá trị phần thưởng của Vòng loại, vòng thi bán kết:

– Mỗi giải được trao Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức và thẻ học tập của tập đoàn lớn Giáo dục Egroup (thẻ được sử dụng trong học trực tuyến và những ứng dụng của tập đoàn lớn Giáo dục Egroup).

1.2. phần thưởng Vòng Chung kết

– Căn cứ kết quả Vòng Chung kết, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp Trung ương Đoàn trao bằng khen và phần thưởng cho thí sinh đoạt giải Vòng chung kết cá nhân xếp hạng toàn quốc

– Cơ cấu phần thưởng Vòng Chung kết 03 bảng, mỗi bảng như sau:

+ 01 quán quân và 03 giải nhì: Mỗi giải được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và tiền thưởng.

+ 06 giải ba và 20 giải tư: Mỗi giải được nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tiền thưởng.

2. Giải tập thể

– 10 giải cho 10 Sở giáo dục và đào tạo có tỷ lệ học viên tham gia làm bài thi/tổng số thí sinh của địa phương nhiều nhất.

– 20 giải cho 20 cơ sở đào tạo có tỷ lệ sinh viên tham gia làm bài thi/tổng số thí sinh của trường nhiều nhất.

– 10 giải cho 10 trường phổ thông có tỷ lệ học viên tham gia làm bài thi/tổng số thí sinh của nhà trường nhiều nhất (ưu tiên những trường có nhiều thí sinh đoạt giải tuần, vòng loại và vòng thi bán kết).

– Mỗi giải tập thể được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và tiền thưởng.

3. Khen thưởng Ban tổ chức

đánh giá tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp tích cực cho Cuộc thi.

V. Một số quy định chung

– Thí sinh chỉ được sử dụng 01 tài khoản duy nhất đã đăng ký để tham gia thi.

– Thí sinh rất có thể hiện gian lận sẽ không được Ban tổ chức công nhận kết quả và xét giải.

– Nếu thí sinh có bất kỳ thông tin cá nhân nào sai lệch so với thẻ học viên, thẻ sinh viên, minh chứng nhân dân, căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh thì không được tính kết quả và xét giải.

VI. Thông tin liên hệ

Thường trực Ban tổ chức Cuộc thi:

1. Smartphone đường dây nóng, hỗ trợ những thí sinh về nội dung liên quan: đăng ký tạo tài khoản dự thi, đăng nhập thi, hỗ trợ sở giáo dục và đào tạo những tỉnh, thành phố và những cơ sở đào tạo thống kê, kết xuất dữ liệu: 0967345456, email: hocvalamtheobac@egroup.vn.

2. Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học viên, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 35 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội, đ/c Nguyễn Xuân Hà, chuyên viên chính, ĐT: 083.748.5979; email: nxha@moet.gov.vn (Ghi chú: số Smartphone này chỉ hỗ trợ công tác tổ chức và kết nối với Sở Giáo dục và Đào tạo và những trường đào tạo).

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *