Ngày 09/09/2020, Ban tổ chức cuộc thi Trạng Nguyên Tiếng Việt phát hành Quyết định 601/QĐ-BTCTNTV về thể lệ sân chơi giáo dục trực tuyến “Trạng Nguyên Tiếng Việt” trên Internet giành cho học viên Tiểu học năm học 2020 – 2021. Để những em chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi sắp tới đây đạt kết quả cao.

Trạng nguyên tiếng Việt

Đối tượng tham gia cuộc thi Trạng Nguyên Tiếng Việt là học viên Tiểu học từ lớp 1 đến lớp 5 trên toàn quốc. Cuộc thi có tổng số 19 vòng, bắt đầu từ ngày 05/09 và kết thúc vào trong ngày 09/05/2021. Vậy mời những em cùng theo dõi chi tiết thể lệ cuộc thi Trạng Nguyên Tiếng Việt năm học 2020 – 2021 trong bài viết dưới đây:

Thể lệ cuộc thi Trạng Nguyên Tiếng Việt năm học 2020 – 2021

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
BAN TỔ CHỨC TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT

Số: 601/QĐ-BTCTNTV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành Phố Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
V/v phát hành Thể lệ sân chơi giáo dục trực tuyến “Trạng Nguyên Tiếng Việt”
trên internet giành cho học viên tiểu học 2020-2021

Căn cứ quyết định số 1008/QĐ-TTg về sự việc phê duyệt đề án “Tăng cường Tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học viên tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 – 2020, định hướng năm 2025”.

Căn cứ Công văn 3415/BGDĐT-GDTH ngày 04 tháng 09 năm 2020 củaThứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về sự việc hướng dẫn triển khai nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2020 – 2021; Chỉ thị 666/CT-BGDĐT ngày 24 tháng 08 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020 – 2021 của ngành Giáo dục.

Căn cứ vào nhu cầu và mong muốn triển khai trách nhiệm xã hội của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) với nhiều thế hệ học viên, giáo viên của vương quốc.

Ban tổ chức phát hành Thể lệ sân chơi giáo dục trực tuyến “Trạng Nguyên Tiếng Việt” trên Internet cho học viên tiểu học năm học 2020 – 2021 như sau:

Chương I
MỤC ĐÍCH SÂN CHƠI

1. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học tại những trường tiểu học trên toàn quốc.

2. Tạo điều kiện cho học viên làm quen và sử dụng internet là một phương thức học tập, học viên được luyện tập và tự kiểm tra, tự đánh giá để qua đó điều chỉnh cách học môn học Tiếng Việt thích hợp.

3. Tạo ra sân chơi trực tuyến về tiếng Việt để học viên học tập, rèn luyện, phát triển ngôn ngữ. Tạo môi trường thân thiện, lành mạnh để học viên học tập, giao lưu, không cần áp lực cho học viên, gia đình và nhà trường.

4. Giúp học viên thêm yêu tiếng Việt, nắm vững về địa lý, lịch sử, văn hóa, từ đó yêu quê nhà vương quốc, nâng cao ý thức giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong quy trình hội nhập quốc tế.

5. Tăng cường tiếng Việt cho học viên tiểu học vùng dân tộc thiểu số theo Quyết định số 1008/QĐ-TTg ngày 02/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Chương I
ĐỐI TƯỢNG THAM GIA VÀ ĐĂNG KÍ THAM GIA

1. Đối tượng

học viên tiểu học từ lớp 1 đến lớp 5 trên toàn quốc có điều kiện truy cập internet và có nguyện vọng tham gia sân chơi “Trạng Nguyên Tiếng Việt” trên internet.

2. Đăng kí tham gia

a. Mỗi học viên chỉ được đăng ký duy nhất 1 tài khoản trên web site: trangnguyen.edu.vn. Số Dế yêu thường trực: 1900633330 và 0913.032.415. (Tài khoản này sẽ sử dụng từ năm lớp 1 đến năm lớp 5 và thi được cả Trạng Nguyên Tiếng Việt và Trạng Nguyên Toàn Tài)

b. Đăng kí thành viên trên web site: www.trangnguyen.edu.vn (xem phần hướng dẫn đăng ký tài khoản Trạng Nguyên Tiếng Việt). học viên cần đăng kí đúng những thông tin: Họ và tên; địa chỉ lớp; trường; quận/huyện; tỉnh/thành phố. học viên đang học khối lớp nào chỉ được đăng kí dự thi ở khối lớp đó.

c. Khi đã đăng kí thành viên, học viên vào web site và đăng nhập với tên đăng nhập và mật khẩu đã đăng kí. Sau khi đăng nhập thành công, học viên bấm chọn “Vào thi” để tham gia những vòng thi.

d. Tên truy cập của học viên không được vi phạm những quy định về đặt tên của web site: www.trangnguyen.edu.vn . Họ và tên hiển thị phải chính xác theo giấy khai sinh, hình ảnh đại diện phải hợp thuần phong mỹ tục mới được duyệt là thành viên của sân chơi “Trạng Nguyên Tiếng Việt” trên Internet.

Chương III
QUY ĐỊNH những VÒNG THI TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT

1. Số vòng thi của mỗi năm và cách triển khai

a. Số vòng thi: Mỗi năm học có 19 vòng thi. những vòng thi này do Ban tổ chức (BTC) update trên web site, trung bình 1 đến 2 tuần một lần, bắt đầu từ ngày 05/09 hằng năm. Lịch thi cụ thể được thông báo trên web site: www.trangnguyen.edu.vn. những em hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm thêm Lịch thi Trạng Nguyên Tiếng Việt.

b. Vòng thi tự do: Thí sinh thi tự do từ vòng thi số 1 đến vòng thi số 14.

c. Vòng thi những cấp.

– Vòng Thi Sơ Khảo (Cấp Trường): Đơn vị tổ chức chọn vòng thi số 15 hoặc vòng số 16 để tổ chức thi và lấy kết quả xét vào vòng Thi Hương (Cấp Quận/Huyện).

– Vòng Thi Thi Hương (Cấp Quận/ Huyện ): Đơn vị thi tham gia vòng thi số 17 để tham gia thi và lấy kết quả xét vào vòng Thi Hội (Cấp Tỉnh/Thành phố).

– Vòng Thi Hội (Cấp Tỉnh): Đơn vị thi tham gia vòng thi số 18 để tham gia thi và lấy kết quả xét vào vòng Thi Đình (Cấp Toàn Quốc).

– Vòng Thi Đình (Cấp Toàn Quốc): Đơn vị thi phối hợp cùng BTC để chọn ra thí sinh xuất sắc khối 4 và khối 5 dự thi vòng thi số 19 để chọn ra Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa, Hoàng Giáp và những phần thưởng khác.

2. Thời điểm tham gia và cách tính thời gian làm bài cho từng vòng thi

– Thí sinh hoàn toàn có thể bắt đầu tham gia sân chơi giáo dục trực tuyến “Trạng Nguyên Tiếng Việt” bất kỳ thời điểm nào, miễn là vượt qua được toàn bộ những vòng thi để có đủ điều kiện dự thi vòng thi những cấp (Ví dụ: Thi Sơ Khảo cần vượt qua vòng thi số 14, Thi Hương cần phải vượt qua vòng thi số 16, Thi Hội phải vượt qua vòng thi số 17, Thi Đình phải vượt qua vòng thi số 18). Vòng thi những cấp có sự tổ chức và giám sát của BTC và Hội đồng thi cấp đó.

– Mỗi vòng thi có 3 bài thi, thời gian làm bài của mỗi bài thi là 20 phút.

– Đối với vòng thi tự do và thi những cấp, thời gian làm bài được tính từ khi thí sinh nhấp vào nút “Bắt đầu”.

– Đối với vòng thi cấp huyện, cấp tỉnh chỉ có những thí sinh đăng kí SBD với BTC mới được duyệt thi và cấp “Mã thi” để vào thi.

– Thời gian làm bài của vòng thi được thông báo cho thí sinh qua đồng hồ đếm ngược và tổng thời gian làm bài là 60 phút.

3. Điều kiện để vượt qua một vòng thi

– Đối với mỗi vòng thi tự do: Thí sinh được thi lại nhiều lần nếu vẫn chưa đạt 50% tổng số điểm. Nếu đạt từ 50% tổng số điểm trở lên thì mới được công nhận vượt qua vòng thi đó. Điểm tối đa của một vòng thi là 300 điểm.

– Đối với vòng Thi Sơ Khảo, Thi Hương, Thi Hội, Thi Đình: Thí sinh chỉ được làm bài thi 1 lần duy nhất (trừ khi gặp sự cố phòng thi, BTC những cấp liên hệ với BTC cấp vương quốc để được giải quyết).

– Thí sinh phải vượt qua vòng thi trước mới được dự thi vòng thi tiếp theo.

4. Thông báo điểm thi và thời gian làm bài của mỗi vòng thi

Điểm thi và thời gian làm bài của mỗi vòng thi được thông báo trên web site sau khi thí sinh hoàn thành vòng thi. Kết quả này được lưu lại trong phần “Bảng Vàng” của web site: www.trangnguyen.edu.vn .

5. Xếp hạng thí sinh

Thứ hạng thí sinh trên web site: www.trangnguyen.edu.vn được căn cứ trên tổng điểm và tổng thời gian làm bài thi của thí sinh qua những vòng thi.

Điểm để xét giải trong những vòng Thi Hương, Thi Hội, Thi Đình được căn cứ trên điểm và thời gian của vòng thi mà thí sinh dự thi. Trường hợp điểm và thời gian bằng nhau, BTC sẽ xét tổng điểm, tổng thời gian thi qua toàn bộ những vòng của thí sinh.

Chương IV
TỔ CHỨC triển khai

1. xây dựng Ban chỉ huy (BCĐ) và Ban tổ chức (BTC).

Để quản lí, chỉ huy và tổ chức triển khai những hoạt động của sân chơi giáo dục trực tuyến “Trạng Nguyên Tiếng Việt” trên Internet:

– Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam xây dựng BCĐ, BTC cấp toàn quốc.

– Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức cho thí sinh tham gia sân chơi thì xây dựng BCĐ, BTC và có kế hoạch tổ chức Thi Hương (cấp Huyện), Thi Hội (cấp Tỉnh) triệu tập tại địa phương.

– Sở Giáo dục và Đào tạo không tổ chức vòng Thi Hương, Thi Hội triệu tập thì nên tạo điều kiện thuận lợi để những Phòng Giáo dục, những trường học tổ chức cho thí sinh được tự nguyện tham gia sân chơi giáo dục trực tuyến “Trạng Nguyên Tiếng Việt”.

2. Tổ chức triển khai

2.1 những Tỉnh/Thành phố tổ chức thi triệu tập

2.1.1 Vòng Thi Sơ Khảo (Cấp Trường) vòng thi số 15 và vòng thi số 16.

– Nhà trường cử một giáo viên tạo tài khoản có xác nhận của nhà trường để BTC kích hoạt lại tài khoản giáo viên.

– Giáo viên hướng dẫn, hỗ trợ học viên đăng kí dự thi trực tuyến tại web site: trangnguyen.edu.vn.

– Giáo viên hướng dẫn học viên thi qua 14 vòng thi tự luyện.

– Giáo viên lập danh sách SBD học viên đủ điều kiện để tham gia vòng thi Sơ khảo (Cấp Trường), (tiêu chuẩn chọn học viên dựa trên tổng điểm 14 vòng thi, quy trình học tập trên lớp và ưu tiên học viên đã tham gia những chương trình viết văn, sự kiện trên web site trangnguyen.edu.vn)

– Giáo viên gửi danh sách SBD học viên dự thi về email của BTC để duyệt thi.

– Giáo viên tự tạo mã thi cấp trường theo hướng dẫn của BTC.

– Thí sinh dự thi phải nhập mã thi cấp trường.

– Thời gian tổ chức thi (dự kiến):

Nhà trường chọn 1 trong 2 vòng thi, số 15 hoặc 16 để lấy kết quả chọn học viên tham gia kỳ thi sơ khảo cấp trường:

Vòng thi Giờ thi Ngày thi (trừ thứ 7 và chủ nhật)
Vòng thi 15 Sáng: 8h-11h30Chiều: 13h30-17h00 Từ ngày 11/01/2021 đến ngày 15/01/2021.
Vòng thi 16 Từ ngày 01/02/2021 đến ngày 05/02/2021.

Địa điểm thi: Tại phòng máy tính có kết nối internet.

– Hình thức thi: Thi trực tuyến.

– Thí sinh được làm bài 1 lần duy nhất (trường hợp gặp sự cố khách quan, học viên sẽ được BTC kiểm tra và cho thi lại ngay).

– Kết quả thi: Kết quả thi sẽ được lấy từ cao xuống thấp. BTC sẽ phối hợp với từng Sở Giáo dục và Đào tạo những Tỉnh/Thành phố để đưa ra tiêu chuẩn để chọn thí sinh tham gia vòng Thi Hương.

2.1.2. Vòng Thi Hương (Cấp Quận/ Huyện/Thành phố)

– Quận/Huyện/thành phố tổ chức cho thí sinh tham gia vòng thi Hương triệu tập thì căn cứ trong thực tiễn cơ sở vật chất, số lượng máy tính và đường truyền để đăng kí danh sách thí sinh dự thi vòng Thi Hương với BTC Tỉnh/ Thành phố và BTC cấp vương quốc.

– BTC phối hợp cùng Phòng giáo dục (PGD) xây dựng Hội đồng coi thi.

– Hội đồng coi thi cử cán bộ nhận mã thi và gửi danh sách SBD thí sinh dự thi về BTC.

– Hội đồng coi thi gửi kết quả thi về BTC.

– Thời gian tổ chức thi (dự kiến):

+ Vòng thi số 17: Từ ngày 03 /03/2021 đến ngày 05/03/2021 (ngày thi cụ thể của từng địa phương đăng ký với Ban tổ chức).

+ những thí sinh triệu tập về địa điểm chỉ định để thi dưới sự giám sát của những Hội đồng coi thi và BTC.

+ Ca thi từng khối do từng địa phương sắp xếp và đăng kí với BTC.

Trong trường hợp gặp sự cố kỹ thuật, nhà trường báo lên BTC để được phép thi vào buổi chiều cùng ngày trong tầm thời gian từ 14h – 17h.

– Địa điểm thi: những địa phương chủ động chọn lựa.

– Yêu cầu phòng thi: Phòng máy tính có kết nối internet.

– Hình thức thi: Thi trực tuyến. Hội đồng coi thi nhận mã thi từ BTC sau đó sẽ cấp mã thi cho thí sinh.

– Thí sinh được làm bài 1 lần duy nhất (trường hợp gặp sự cố khách quan, Hội đồng thi lập biên bản và cho thí sinh thi lại).

– Kết quả thi: Kết quả thi sẽ được lấy từ cao xuống thấp theo Quyết định của BTC cấp Quận/Huyện/Thành phố.

– Chọn thí sinh thi Hội: BTC phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo những Tỉnh/Thành phố đưa ra tiêu chuẩn chung để chọn thí sinh dự thi vòng thi Hội thích hợp với điều kiện trong thực tiễn từng Tỉnh/Thành phố.

2.1.3. Vòng Thi Hội (Cấp Tỉnh/Thành phố)

– Tỉnh/Thành phố tổ chức cho thí sinh tham gia vòng thi Hội triệu tập thì căn cứ trong thực tiễn cơ sở vật chất, số lượng máy tính và đường truyền để đăng kí danh sách thí sinh dự thi vòng Thi Hội với BTC cấp vương quốc.

– BTC phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng Hội đồng coi thi.

– Hội đồng coi thi cử cán bộ nhận mã thi và gửi danh sách SBD dự thi về BTC.

– Hội đồng coi thi gửi kết quả thi về BTC.

– Thời gian tổ chức thi (dự kiến):

+ Vòng số 18: Từ ngày 07/04/2021 đến ngày 09/04/2021 (ngày thi cụ thể của từng tỉnh/thành phố đăng ký với Ban tổ chức).

+ những thí sinh triệu tập về địa điểm chỉ định để thi dưới sự giám sát của những Hội đồng coi thi và BTC.

+ Ca thi từng khối do từng địa phương sắp xếp và đăng kí với BTC.

– Địa điểm thi: những địa phương chủ động chọn lựa.

– Yêu cầu phòng thi: Phòng máy tính có kết nối internet.

– Hình thức thi: Thi trực tuyến. Hội đồng coi thi nhận mã thi từ BTC sau đó sẽ cấp mã thi cho thí sinh.

– Thí sinh được làm bài 1 lần duy nhất (trường hợp gặp sự cố khách quan, Hội đồng thi lập biên bản và cho thí sinh thi lại).

– Kết quả thi: Kết quả thi sẽ được lấy từ cao xuống thấp theo Quyết định của BTC tỉnh/thành phố. BTC phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo cấp giấy khen cho thí sinh theo tiêu chuẩn của từng Tỉnh/Thành phố.

– Chọn thí sinh dự Thi Đình: BTC phối hợp với những Tỉnh/Thành phố đưa ra tiêu chuẩn chung để chọn thí sinh khối 4 và khối 5 dự thi vòng Thi Đình.

2.2. những Tỉnh/Thành phố không tổ chức thi triệu tập

2.2.1 Vòng Thi Sơ Khảo (Cấp Trường) vòng thi số 16

– Nhà trường cử một giáo viên tạo tài khoản có xác nhận của nhà trường để BTC kích hoạt lại tài khoản giáo viên.

– Phụ huynh, giáo viên hướng dẫn, hỗ trợ học viên đăng kí dự thi trực tuyến tại web site: trangnguyen.edu.vn.

– Giáo viên hướng dẫn học viên thi qua 15 vòng thi tự luyện.

– Giáo viên lập danh sách SBD học viên đủ điều kiện để tham gia vòng thi Sơ khảo (Cấp Trường), (tiêu chuẩn chọn học viên dựa trên tổng điểm 15 vòng thi, quy trình học tập trên lớp và ưu tiên học viên đã tham gia những chương trình viết văn, sự kiện

trên web site trangnguyen.edu.vn)

– Giáo viên gửi danh sách SBD học viên dự thi về email của BTC để duyệt thi.

– Giáo viên tự tạo mã thi cấp trường theo hướng dẫn của BTC.

– Thí sinh dự thi phải nhập mã thi cấp trường.

– Thời gian tổ chức thi (dự kiến):

Nhà trường thi vòng thi số 16 để lấy kết quả chọn học viên tham gia kỳ Thi Hương (Cấp Huyện).

– Thời gian thi : (từ 8h -11h30; 13h30- 17h00) Từ ngày 01/02/2021 đến ngày 05/02/2021.

– Địa điểm thi: Tại phòng máy tính có kết nối internet.

– Hình thức thi: Thi trực tuyến.

– Thí sinh được làm bài 1 lần duy nhất (trường hợp gặp sự cố khách quan, học viên sẽ được BTC kiểm tra và cho thi lại).

– Kết quả thi: Kết quả thi sẽ được lấy từ cao xuống thấp. BTC phối hợp với từng trường, từng Tỉnh/Thành phố đưa ra mức điểm quy định chung để chọn thí sinh dự thi vòng Thi Hương (Cấp Quận/Huyện). Mỗi trường sẽ được chọn tối đa 50% trong tổng số thí sinh dự thi Cấp Trường để tham gia thi Hương (Cấp Quận/Huyện).

2.2.2. Vòng Thi Hương (Cấp Quận/ Huyện)

– Ban tổ chức cấp vương quốc phối hợp với nhà trường xây dựng Hội đồng coi thi.

– Nhà trường gửi danh sách học viên về email của BTC để duyệt SBD học viên dự thi.

– Thời gian tổ chức thi (dự kiến):

+ Vòng thi số 17: Từ ngày 03 /03/2021 đến ngày 05/03/2021.

+ Khối 1; 2; 3 thi từ 8h-10h.

+ Khối 4; 5 thi từ 10h-11h40.

Ca thi của từng khối do từng địa phương sắp xếp theo mốc giờ trên.

– Địa điểm thi: Nhà trường chủ động chọn lựa.

– Yêu cầu phòng thi: Phòng máy tính có kết nối internet.

– Hình thức thi: Thi trực tuyến. Giáo viên, phụ huynh nhận mã thi từ BTC sau đó sẽ cấp mã thi cho thí sinh.

– Thí sinh được làm bài 1 lần duy nhất (trường hợp gặp sự cố khách quan, Giáo viên, phụ huynh lập biên bản theo mẫu trên web site trangnguyen.edu.vn và cho thí sinh thi lại).

– Kết quả thi: Kết quả thi sẽ được lấy từ cao xuống thấp. BTC phối hợp với từng trường, từng Tỉnh/Thành phố để đưa ra mức điểm quy định chung để chọn thí sinh dự thi vòng Thi Hội (Cấp Tỉnh). Mỗi trường sẽ được chọn tối đa 50% trên tổng số thí sinh dự thi Hương (Cấp Quận/Huyện) để tham gia thi Hội (Cấp Tỉnh/Thành phố).

2.2.3. Vòng Thi Hội (Cấp Tỉnh/Thành phố).

– Ban tổ chức cấp vương quốc phối hợp với nhà trường xây dựng Hội đồng coi thi.

– Hội đồng coi thi cử cán bộ nhận mã thi.

– Hội đồng coi thi gửi kết quả thi về BTC.

– Thời gian tổ chức thi (dự kiến):

+ Vòng thi số 18: Từ ngày 01/04/2021 đến ngày 02/04/2021. những thí sinh triệu tập về địa điểm chỉ định để thi dưới sự giám sát của Hội đồng coi thi và BTC.

+ Khối 1; 2; 3 thi từ 8h-10h.

+ Khối 4; 5 thi từ 10h-11h40.

Ca thi của từng khối do từng địa phương sắp xếp theo mốc giờ trên.

– Địa điểm thi: những địa phương chủ động chọn lựa.

– Yêu cầu phòng thi: Phòng máy tính có kết nối internet.

– Hình thức thi: Thi trực tuyến. Hội đồng coi thi nhận mã thi từ BTC sau đó sẽ cấp mã thi cho thí sinh.

– Thí sinh được làm bài 1 lần duy nhất (trường hợp gặp sự cố khách quan, Hội đồng thi lập biên bản gửi về BTC để cho thí sinh thi lại).

– Kết quả thi: Kết quả thi sẽ được lấy từ cao xuống thấp. BTC phối hợp với nhà trường để cấp giấy khen cho thí sinh theo tiêu chuẩn của từng địa phương. những Tỉnh/Thành phố có từ 1.500 thí sinh dự thi trở lên sẽ được chọn 1 thí sinh khối 4 và 1 thí sinh khối 5 dự Thi Đình.

3. Vòng Thi Đình (cấp vương quốc)

– những thí sinh thi triệu tập tại địa điểm thi theo thông báo triệu tập của BTC cấp vương quốc. BTC sẽ hỗ trợ một phần kinh phí ăn nghỉ cho thí sinh dự thi.

– BTC tổ chức thi triệu tập tại một phòng máy tính có kết nối internet, dùng đề thi chung, dưới sự giám sát của BTC cấp vương quốc.

– Thời gian thi (dự kiến): ngày 01 – 02/05/2021 hoặc 08 – 09/05/2021

– Địa điểm tổ chức dự kiến: Ban Tổ chức sẽ thông báo sau.

Chương V
KHEN THƯỞNG

Danh sách thí sinh giành giải những vòng Thi Hương, Thi Hội, Thi Đình được thông báo trên web site: www.trangnguyen.edu.vn. Ban tổ chức phối hợp với những Tỉnh/Thành phố cấp giấy chứng nhận cho thí sinh giành giải tại vòng Thi Hương, Thi Hội, Thi Đình.

1. Vòng Thi Hương (Cấp Huyện) và vòng Thi Hội (Cấp Tỉnh/Thành phố)

– Đối với những Tỉnh/Thành phố tổ chức thi triệu tập, BTC cấp Trường, Quận/Huyện, Tỉnh/Thành phố quyết định cấp giấy khen và phần thưởng cho thí sinh theo quy định chung của từng Tỉnh/Thành phố.

– Đối với những Tỉnh/Thành phố không tổ chức thi triệu tập, BTC cấp vương quốc cấp giấy khen theo quy định chung của từng vòng thi.

2. Vòng Thi Đình (Cấp vương quốc)

Số lượng phần thưởng khối lớp 4 và khối lớp 5 như sau:

01 giải Trạng Nguyên (Quà tặng trị giá 5 triệu đồng)

01 giải Bảng Nhãn (Quà tặng trị giá 3 triệu đồng)

01 giải Thám Hoa (Quà tặng trị giá 2 triệu đồng)

01 giải Hoàng Giáp (Quà tặng trị giá 1 triệu đồng)

quán quân (Quà tặng trị giá 800.000đ)

Giải Nhì (Quà tặng trị giá 600.000đ)

Giải Ba (Quà tặng trị giá 500.000đ)

Giải Khuyến khích (Quà tặng trị giá 400.000đ)

(phần thưởng bằng hiện vật và giấy chứng nhận của BTC)

– toàn bộ thí sinh tham gia vòng thi Đình sẽ được cấp giấy chứng nhận và quà tặng.

những cá nhân và tập thể trong diện được nhận phần thưởng có trách nhiệm chấp hành những quy định về thủ tục nhận phần thưởng qua những văn bản hướng dẫn của BTC.

Chương VI
KINH PHÍ

Kinh phí tổ chức thi và kinh phí khen thưởng của những vòng Thi Sơ Khảo, Thi Hương, Thi Hội, Thi Đình do những Tỉnh/Thành phố quy định, sử dụng từ những nguồn hợp pháp: ngân sách, hỗ trợ từ những tổ chức, cá nhân cho đơn vị tổ chức sân chơi.

Kinh phí tổ chức vòng Thi Đình và kinh phí khen thưởng cấp vương quốc do BTC cấp vương quốc triển khai./.

Nơi nhận:

– Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ GDvàamp; ĐT;
– Sở GDvàamp;ĐT những tỉnh/thành phố;
– Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam; 
– Lưu BTC Trạng Nguyên tiếng Việt;

TM.BAN TỔ CHỨC
PHÓ trưởng phòng ban

TRỊNH THỊ HƯƠNG

Các Hình Ảnh Về Thể lệ Trạng Nguyên Tiếng Việt năm học 2020 – 2021 mới nhất

Thể lệ Trạng Nguyên Tiếng Việt năm học 2020 – 2021 mới nhất

Thể lệ Trạng Nguyên Tiếng Việt năm học 2020 – 2021 mới nhất (hình minh họa)

Tra cứu thông tin về Thể lệ Trạng Nguyên Tiếng Việt năm học 2020 – 2021 mới nhất tại Wikipedia

Bạn có thể tìm thêm thông tin chi tiết về Thể lệ Trạng Nguyên Tiếng Việt năm học 2020 – 2021 mới nhất từ trang Wikipedia.

Các từ khóa tìm kiếm cho bài viết #Thể #lệ #Trạng #Nguyên #Tiếng #Việt #năm #học #mới #nhất, Thể lệ Trạng Nguyên Tiếng Việt năm học 2020 – 2021 mới nhất, webcache.googleusercontent.com

Các câu hỏi về Thể lệ Trạng Nguyên Tiếng Việt năm học 2020 – 2021 mới nhất

Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê Thể lệ Trạng Nguyên Tiếng Việt năm học 2020 – 2021 mới nhất hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3

Bài viết Thể lệ Trạng Nguyên Tiếng Việt năm học 2020 – 2021 mới nhất ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Thể lệ Trạng Nguyên Tiếng Việt năm học 2020 – 2021 mới nhất Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share.

Nếu thấy bài viết Thể lệ Trạng Nguyên Tiếng Việt năm học 2020 – 2021 mới nhất rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.