Mẫu 04/SS-HĐĐT: Thông báo hóa đơn điện tử có sai sót là biểu mẫu được lập ra trong trường hợp người nộp VAT phát hiện thấy sai sót trong hóa đơn điện tử.

Đây là mẫu mới nhất được phát hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ. Nội dung trong mẫu thông báo cần trình diễn một số thông tin cơ bản như: tên người nộp VAT, mã số VAT, sai sót trong hóa đơn điện tử.

Mẫu số: 04/SS-HĐĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———-o0o——–

THÔNG BÁO HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CÓ SAI SÓT

Kính gửi: (Cơ quan VAT)……………………………………………………

Tên người nộp VAT:…………………………………………………………………

Mã số VAT:…………………………………………………………………………….

Người nộp VAT thông báo về sự việc hóa đơn điện tử có sai sót như sau:

STT

CQT cấp

Ký hiệu mẫu hóa đơn và ký hiệu hóa đơn

Số hóa đơn điện tử

Ngày lập hóa đơn

Loại áp dụng hóa đơn điện tử

Hủy/ Điều chỉnh/ Thay thế/ Giải trình

Lý do

1 2 3 4 5 6 7 8

Ghi chú: (2): Mã CQT cấp đối với hóa đơn có mã của CQT, hóa đơn không tồn tại mã của CQT để trống,

…., ngày…thángnăm

NGƯỜI NỘP VAT
(Chữ ký số người nộp VAT)

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *