Từ ngày 01/10/2020, Thông tư 05/2020/TT-BLĐTBXH do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phát hành ngày 16/08/2020 chính thức có hiệu lực.

Thông tư quy định về quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp công lập cấp huyện. do đó quy định trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên trong Trung tâm GDNN công lập như sau:

  • Giáo viên dạy trình độ sơ cấp phải có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên hoặc có chứng chỉ kỹ năng nghề để dạy trình độ sơ cấp;
  • Giáo viên dạy trình độ sơ cấp nêu trên, nếu không tồn tại bằng tốt nghiệp CĐ sư phạm, CĐ sư phạm kỹ thuật hoặc bằng tốt nghiệp ĐH sư phạm, ĐH sư phạm kỹ thuật thì phải có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.
  • Có phẩm chất, tư tưởng, đạo đức tốt;
  • Đáp ứng chuẩn nghề nghiệp theo vị trí việc làm và đạt trình độ chuẩn được đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định tại khoản 2 Điều này;
  • Có lý lịch rõ ràng; bảo đảm sức khỏe theo yêu cầu nghề nghiệp.