Ngày 01/8/2018, Bộ LĐ-TB&XH ban hành Thông tư 07/2018/TT-BLĐTBXH hướng dẫn xây dựng phương án sử dụng lao động và thực hiện chính sách đối với NLĐ khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Thông tư bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 15/09/2018.

Theo đó, quy định về thời gian thực tế làm việc tại khu vực nhà nước để tính mua cổ phần với giá ưu đãi (theo điểm b Khoản 1 Điều 42 Nghị định Nghị định 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017) bao gồm:

  • Thời gian thực tế đối tượng mua cổ phần với giá ưu đãi đã làm việc (cộng dồn) tại DN cổ phần hóa tính đến thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp.
  • Thời gian thực tế đối tượng mua cổ phần với giá ưu đãi đã làm việc (cộng dồn) tại những đơn vị sau trước khi về làm việc tại DN cổ phần hóa:

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *