Ngày 07/03/2019, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 07/2019/TT-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư 05/2017/TT-BLĐTBXH quy định về quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng.

Theo đó Thông tư này đã bổ sung quy định về các hình thức đăng ký dự tuyển vào trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với 03 hình thức đăng ký như sau:

  • Thứ nhất, đăng ký trực tiếp trên Phiếu đăng ký dự tuyển vào giáo dục nghề nghiệp và nộp Phiếu đăng ký dự tuyển tại trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên hoặc tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội của địa phương hoặc trực tiếp tại trường đăng ký dự tuyển.
  • Thứ hai, đăng ký trực tuyến trên trang thông tin điện tử về tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp hoặc trên trang thông tin điện tử Sở Lao động – Thương binh và Xã hội của địa phương hoặc trên trang thông tin điện tử của các trường.
  • Thứ ba, đăng ký trực tuyến qua phần mềm “Chọn nghề” được cài đặt trên các thiết bị di động (điện thoại smartphone, máy tính bảng).