Ngày 12/11/2020, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phát hành Thông tư 10/2020/TT-BLĐTBXH về sự việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về nội dung của hợp đồng lao động, Hội đồng thương lượng tập thể và nghề, công việc có tác động xấu tới tính năng sinh sản, nuôi con.

vì vậy, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phát hành danh mục gồm 55 nghề, công việc có tác động xấu tới tính năng sinh sản và nuôi con của lao động nữ. Cụ thể như sau:

  • Trực tiếp nấu chảy và rót kim loại nóng chảy ở những lò;
  • Cán kim loại nóng (trừ kim loại màu);
  • Trực tiếp luyện quặng kim loại màu (đồng, chì, thiếc, thủy ngân, kẽm, bạc);
  • Đốt lò luyện cốc;
  • Hàn trong thùng kín, hàn ở vị trí có độ cao trên 10m so với mặt sàn công tác;
  • Cậy bẩy đá trên núi; Khoan thăm dò giếng dầu và khí…