Từ ngày 17/01/2020 Thông tư 105/2020/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính phát hành ngày 03/12/2020 chính thức có hiệu lực. Thông tư  hướng dẫn về đăng ký Thuế VAT.

vì vậy thông tư áp dụng đối với người nộp Thuế VAT, cơ quan quản lí Thuế VAT, công chức quản lí Thuế VAT, cơ quan nhà nước, tổ chức cá nhân liên quan theo quy định tại điều 2 Luật quản lý Thuế VAT. Vậy tiếp trong tương lai là nội dung chi tiết Thông tư mời những bạn cùng tìm hiểu thêm và tải Thông tư tại đây.

BỘ TÀI CHÍNH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 105/2020/TT-BTC

Thủ Đô Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2020

THÔNG TƯ 105/2020/TT-BTC

HƯỚNG DẪN VỀ ĐĂNG KÝ Thuế VAT

Căn cứ Luật Quản lý Thuế VAT số 38/2019/QH14 ngày 13/06/2019;

d) Tổ chức, cá nhân được cơ quan Thuế VAT ủy nhiệm thu nộp hồ sơ đăng ký Thuế VAT tại cơ quan Thuế VAT ký hợp đồng ủy nhiệm thu. Hồ sơ đăng ký Thuế VAT gồm: Tờ khai đăng ký Thuế VAT mẫu số 04.1-ĐK-TCT phát hành kèm theo Thông tư này.

7. Đối với người nộp Thuế VAT quy định tại Điểm h Khoản 2 Điều 4 Thông tư này nộp hồ sơ đăng ký Thuế VAT lần đầu tại Cục Thuế VAT nơi đặt trụ sở.

a) Hồ sơ đăng ký Thuế VAT của người điều hành, công ty điều hành chung và doanh nghiệp liên doanh, tổ chức được Chính phủ Việt Nam giao nhiệm vụ tiếp nhận phần lãi được chia của Việt Nam thuộc những mỏ dầu khí tại vùng anh xã lấn (tiếp trong tương lai gọi chung là người điều hành) gồm:

- Tờ khai đăng ký Thuế VAT mẫu số 01-ĐK-TCT phát hành kèm theo Thông tư này;

- Bảng kê nhà thầu, nhà đầu tư dầu khí mẫu số BK05-ĐK-TCT phát hành kèm theo Thông tư này;

- Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư, hoặc Giấy phép đầu tư.

b) Hồ sơ đăng ký Thuế VAT của nhà thầu, nhà đầu tư dầu khí (gồm có cả nhà thầu nhận phần lãi được chia) gồm: Tờ khai đăng ký Thuế VAT mẫu số 02-ĐK-TCT phát hành kèm theo Thông tư này.

c) Hồ sơ đăng ký Thuế VAT đối với Công ty mẹ - tập đoàn lớn Dầu khí vương quốc Việt Nam đại diện nước chủ nhà nhận phần lãi được chia từ những hợp đồng dầu khí gồm: Tờ khai đăng ký Thuế VAT mẫu số 02-ĐK-TCT phát hành kèm theo Thông tư này.

...................

Mời những bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *