Ngày 29/12/2020, Bộ Tài chính phát hành Thông tư 112/2020/TT-BTC về sự việc quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất Sale, bảo đảm an sinh xã hội đối phó với dịch Covid-19.

vì vậy, kể từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 30/6/2021, giảm 29 khoản phí, lệ phí với mức giảm từ 50 – 100% như sau:

  • Lệ phí cấp Căn cước công dân giảm còn 50% mức thu lệ phí quy định tại Điều 4 Thông tư 59/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019;
  • Lệ phí cấp hộ chiếu, giấy thông hành, giấy phép xuất cảnh, tem AB giảm còn 80% mức thu lệ phí quy định tại Phần I Biểu mức thu phí, lệ phí phát hành kèm theo Thông tư 219/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016;
  • Phí đăng ký giao dịch thanh toán bảo đảm, phí cung ứng thông tin về giao dịch thanh toán bảo đảm bằng động sản (trừ tàu bay), tàu biển giảm còn 80% mức thu phí quy định tại Thông tư 202/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016;
  • Phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng giảm còn 50% mức thu phí quy định tại Thông tư 210/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016.