Từ ngày 01/01/2021, Thông tư 17/2020/TT-BYT do Bộ trưởng Bộ Y tế phát hành ngày 12/11/2020 chính thức có hiệu lực. Thông tư quy định về giá tối đa và chi phí phục vụ cho việc xác định giá một đơn vị máu toàn phần và chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn.

do đó, quy định mức chi tiền trực tiếp cho người hiến máu toàn phần như sau:

  • Một đơn vị máu rất có thể tích 250 ml: 195.000 đồng;
  • Một đơn vị máu rất có thể tích 350 ml: 320.000 đồng;
  • Một đơn vị máu rất có thể tích 450 ml: 430.000 đồng.

BỘ Y TẾ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 17/2020/TT-BYT

TP. Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2020

THÔNG TƯ 17/2020/TT-BYT

QUY ĐỊNH GIÁ TỐI ĐA VÀ CHI PHÍ PHỤC VỤ CHO VIỆC XÁC ĐỊNH GIÁ MỘT ĐƠN VỊ MÁU TOÀN PHẦN, CHẾ PHẨM MÁU ĐẠT TIÊU CHUẨN

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *