Từ ngày 01/11/2020, Thông tư 22/2020/TT-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông phát hành ngày 07/09 chính thức có hiệu lực. Thông tư quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với phần mềm ký số, phần mềm kiểm tra chữ ký số.

vì vậy, yêu cầu tính năng ký số như sau:

  • Trường hợp người ký số trên thông điệp dữ liệu là cá nhân, được chấp nhận người ký số sử dụng khóa bí mật cá nhân để triển khai việc ký số vào thông điệp dữ liệu;
  • Trường hợp người ký số trên thông điệp là tổ chức, được chấp nhận người ký số sử dụng khóa bí mật tổ chức để triển khai việc ký số vào thông điệp dữ liệu.

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 22/2020/TT-BTTTT

Hà Thành, ngày 07 tháng 9 năm 2020

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *