Ngày 02/12/2020, Bộ Y tế đã ra Thông tư 23/2020/TT-BYT về sự việc quy định xét tặng phần thưởng Đặng Văn Ngữ trong lĩnh vực Y tế dự trữ.

do đó, quy định tiêu chuẩn xét tặng cho cá nhân phần thưởng Đặng Văn Ngữ trong ngành y tế có thành tích xuất sắc đột xuất: Có sáng kiến, giải pháp hoặc đóng góp đặc biệt xuất sắc, nổi trội, được áp dụng tác dụng, rộng rãi trong lĩnh vực Y tế dự trữ. Vậy tiếp trong tương lai là nội dung chi tiết mời những bạn cùng theo dõi và tải Thông tư tại đây.

BỘ Y TẾ
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–

Số: 23/2020/TT-BYT

Thủ Đô Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2020

THÔNG TƯ 23/2020/TT-BYT

QUY ĐỊNH VIỆC XÉT TẶNG phần thưởng ĐẶNG VĂN NGỮ TRONG LĨNH VỰC Y TẾ dự trữ