Ngày 28/12/2020, Bộ Y tế phát hành Thông tư 25/2020/TT-BYT quy định về sự việc xét tặng phần thưởng vương quốc về chất lượng bệnh viện.

do đó, quy định tiêu chuẩn tối thiểu để những bệnh viện được xét tặng phần thưởng chất lượng vương quốc gồm có:

  • Bệnh viện đạt kết quả đánh giá chất lượng bệnh viện do cơ quan quản lý tiến hành theo Bộ tiêu chuẩn chất lượng bệnh viện phát hành tối thiểu là 4,00 và không tồn tại tiêu chuẩn nào ở dưới mức 3 trong ít nhất 2 năm liên tiếp tính đến thời điểm đề nghị xét tặng;
  • Bệnh viện có triển khai hệ thống báo cáo sự cố y khoa bắt buộc và tự nguyện tại bệnh viện theo quy định từ 2 năm trở lên. Bệnh viện không tồn tại sai sót chuyên môn dẫn đến tử vong theo Tóm lại của Hội đồng chuyên môn trong 2 năm liên tiếp tính đến thời điểm đề nghị xét tặng;
  • Bệnh viện có tổ chức tiến hành việc khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên y tế và đạt tỷ lệ hài lòng người bệnh, nhân viên y tế từ 85% trở lên;
  • Có ít nhất một phần thưởng chuyên đề trong cùng năm xét tặng (không áp dụng tiêu chuẩn này cho lần xét tặng thứ nhất của năm 2021).