Ngày 30/12/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra Thông tư 27/2019/TT-BGDĐT về sự việc quy định nội dung chính ghi trên văn bằng và phụ lục văn bằng giáo dục ĐH.

vì vậy, 10 nội dung chính ghi trên văn bằng gồm có: title; Tên văn bằng theo từng trình độ đào tạo (bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sỹ, văn bằng trình độ tương đương); Ngành đào tạo; Tên cơ sở giáo dục ĐH cấp văn bằng; Họ, chữ đệm, tên của người được cấp văn bằng; Ngày tháng năm sinh của người được cấp văn bằng; Hạng tốt nghiệp (nếu có); Địa danh, ngày tháng năm cấp văn bằng. tiếp sau này là nội dung chính mời những bạn cùng xem thêm và tải Thông tư tại đây.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 27/2019/TT-BGDĐT

Thành Phố Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2019

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *