Từ ngày 12/12/2020 Thông tư 30/2020/TT-BTTTT do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phát hành ngày 28/10/2020 chính thức có hiệu lực. Thông tư hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông.

do đó, bổ nhiệm, xếp lương viên chức phát thanh viên (PTV) như sau:

  • Bổ nhiệm vào chức danh PTV hạng I (mã số V11.10.27) đối với viên chức hiện đang giữ ngạch PTV cao cấp (mã số 17.145).
  • Bổ nhiệm vào chức danh PTV hạng II (mã số V11.10.28) đối với viên chức hiện đang giữ ngạch PTV chính (mã số 17.146).
  • Bổ nhiệm vào chức danh PTV hạng III (mã số V11.10.29) đối với viên chức có trình độ ĐH hiện đang giữ ngạch PTV (mã số 17.147).
  • Bổ nhiệm vào chức danh PTV hạng IV (mã số V11.10.30) đối với viên chức hiện đang giữ ngạch PTV CĐ (mã số 17a.211) và PTV vẫn chưa đạt chuẩn (vẫn chưa đạt trình độ CĐ) (mã số 17c.214).