Ngày 31/12/2020 Bộ Y tế phát hành Thông tư 30/2020/TT-BYT hướng dẫn Nghị định 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm y tế.

vì vậy Thông tư 30/2020/TT-BYT quy định 08 trường hợp khám chữa bệnh (KCB) BHYT đúng tuyến gồm có:

  • Đến KCB đúng cơ sở KCB thuở đầu ghi trên thẻ BHYT.
  • Thẻ BHYT đăng ký KCB thuở đầu tại cơ sở KCB tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện đi KCB tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện khác trong cùng địa bàn tỉnh. Trường hợp trẻ em vẫn chưa tồn tại thẻ BHYT do vẫn chưa làm thủ tục khai sinh được sử dụng giấy chứng sinh đi KCB.
  • Đi cấp cứu.
  • Được chuyển tuyến KCB BHYT theo quy định.
  • Có giấy tờ chứng tỏ đang ở tại địa phương khác trong thời gian đi công tác, làm việc lưu động, học triệu tập theo những hình thức đào tạo, chương trình đào tạo, tạm trú và KCB thuở đầu tại cơ sở KCB cùng tuyến hoặc tương đương với cơ sở đăng ký KCB thuở đầu ghi trên thẻ BHYT.
  • Người có giấy hẹn khám lại trong trường hợp đã được chuyển tuyến.
  • Người đã hiến bộ phận cơ thể của tôi phải điều trị ngay sau khi hiến bộ phận cơ thể.
  • Trẻ sơ sinh phải điều trị ngay sau khi sinh ra.