Ngày 01/10/2020, Bộ GDvàamp;ĐT đã phát hành Thông tư 35/2020/TT-BGDĐT về sự việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong những trường CĐ sư phạm công lập.

vì vậy, quy định cụ thể tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giảng viên CĐ sư phạm chính (hạng II) như sau:

  • Thứ nhất, phải chủ trì tiến hành ít nhất 01 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở hoặc cấp cao hơn đã nghiệm thu với kết quả từ đạt yêu cầu trở lên.
  • Thứ hai, tác giả của ít nhất 02 bài báo khoa học là công trình nghiên cứu khoa học của giảng viên CĐ sư phạm đã được ra mắt trên tạp chí khoa học có mã số chuẩn quốc tế ISSN.
  • Thứ ba, viên chức dự thi hoặc xét thăng hạng lên chức danh giảng viên cap đẳng sư phạm chính (hạng II) phải có thời gian giữ chức danh giảng viên CĐ sư phạm (hạng III) hoặc tương đương tối thiểu đủ 09 năm đối với người có bằng ĐH, đủ 06 năm đối với người có bằng thạc sĩ; Trong số đó phải có ít nhất 01 năm giữ chức danh giảng viên CĐ sư phạm (hạng III) tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng