Ngày 03/11/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phát hành Thông tư 44/2020/TT-BGDĐT về sự việc phát hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 6.

Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 6, gồm có: Môn Ngữ Văn, môn Toán, môn Ngoại ngữ, môn Giáo dục công dân, môn Lịch sử và Địa lý, môn Khoa học tự nhiên, môn Công nghệ, môn Tin học, môn Giáo dục thể chất, môn Âm nhạc và môn Hoạt động trải nghiệm và thiết bị dùng chung. tiếp về sau là nội dung chi tiêt Thông tư mời những bạn cùng theo dõi tại đây.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số: 44/2020/TT-BGDĐT TP. Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2020

THÔNG TƯ 44/2020/TT-BGDĐT

.................

Tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *