Thủ tục hồ sơ đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh, mức giảm trừ gia cảnh, điều kiện người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh. toàn bộ những nội dung này được Download.vn update đầy đủ và chi tiết trong bài viết dưới đây. Vậy mời những bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết bài viết dưới đây.

Điều kiện giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc cho người nộp VAT

  • Người nộp VAT được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc nếu người nộp VAT đã đăng ký VAT và được cấp mã số VAT.
  • Phải có hồ sơ chứng tỏ và đăng ký người phụ thuộc.

Lưu ý: Người nộp VAT có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ 09 triệu đồng/tháng trở xuống không phải khai người phụ thuộc.

Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký người phụ thuộc cho cơ quan VAT

  • Riêng đối với người phụ thuộc khác (những cá nhân khác không nơi nương tựa mà người nộp VAT đang phải trực tiếp nuôi dưỡng) thời hạn đăng ký giảm trừ gia cảnh chậm nhất là ngày 31/12 của năm tính VAT, quá thời hạn nêu trên thì không được tính giảm trừ gia cảnh cho năm tính VAT đó.
  • Cơ quan chi trả thu nhập tiến hành đăng ký VAT cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công và đăng ký VAT cho người phụ thuộc của cá nhân một lần trong năm chậm nhất là 10 ngày làm việc trước thời Điểm nộp hồ sơ quyết toán VAT thu nhập cá nhân hàng năm.

Ví dụ: Doanh nghiệp A nộp hồ sơ quyết toán VAT TNCN năm 2019 vào trong ngày 30/03/2020 thì thời hạn nộp hồ sơ đăng ký mã số VAT người phụ thuộc lên cơ quan VAT chậm nhất là ngày 20/03/2020.

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *