Tờ khai điều chỉnh đăng ký VAT – Mẫu số 08-MST là mẫu tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký VAT, dùng khi doanh nghiệp thay đổi một số nội dung đăng ký VAT.

Đây là mẫu mới nhất được phát hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký VAT do Bộ trưởng Bộ Tài chính phát hành ngày 28/06/2016. Mời những bạn cùng xem thêm và tải mẫu tại đây.

Mẫu số: 08-MST
(phát hành kèm theo Thông tư
95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016
của Bộ Tài chính)

TỜ KHAI
ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG THÔNG TIN ĐĂNG KÝ VAT

Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế Doanh nghiệp Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế Tổ chức khác và cá nhân

Tên người nộp VAT: ……………………………………………………………………………….

Mã số VAT: …………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở chính:……………………………………………………………………………….

Đăng ký bổ sung, thay đổi những chỉ tiêu đăng ký VAT như sau:

Chỉ tiêu (1) Thông tin đăng ký cũ (2) Thông tin đăng ký mới (3)

I- Điều chỉnh thông tin đã đăng ký:

Ví dụ:

– Chỉ tiêu 3: Địa chỉ nhận Thông báo VAT trên tờ khai 01-ĐK-TCT

– …..

II- Bổ sung thông tin:

Ví dụ:

– Bảng kê 01-ĐK-TCT-BK06

– …

124 Lò Đúc-Thành Phố Hà Nội

235 Nguyễn Thái Học – Thành Phố Hà Nội

Số tài khoản: 01011122334455

Tên ngân hàng: Vietcombank

Người nộp VAT cam đoan những thông tin kê khai trên là hoàn toàn chính xác và phụ trách trước pháp lý về những thông tin đã khai./.

…., ngày ……. tháng ….. năm ……
NGƯỜI NỘP VAT hoặc ĐẠI DIỆN
HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP VAT
Ký, ghi họ tên và đóng dấu (nếu có)

Cách ghi Tờ khai điều chỉnh bổ sung thông tin đăng ký VAT

Cột 1: Ghi tên những chỉ tiêu có thay đổi trên tờ khai đăng ký VAT hoặc những bảng kê kèm theo hồ sở đăng ký VAT.

Cột 2: Ghi lại nội dung thông tin đăng ký đã kê khai trong lần đăng ký VAT gần nhất.

Cột 3: Ghi chính xác nội dung thông tin đăng ký VAT mới thay đổi hoặc bổ sung.

những chỉ tiêu ghi trong tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký VAT.

1. Tên chính thức

2. Địa chỉ trụ sở

3. Địa chỉ nhận thông báo VAT

4. Quyết định xây dựng

5. Giấy chứng nhận đăng ký Sale

6. Đăng ký xuất nhập khẩu

7. Ngành nghề Sale chính

8. Vốn điều lệ

9. Ngày bắt đầu hoạt động Sale

10. Loại hình kinh tế

11. Hình thức hạch toán kế toán về kết quả Sale

12. Năm tài chính

13. Thông tin về đơn vị chủ quản (cơ quan cấp trên trực tiếp)

14. Thông tin về người đại diện theo pháp lý

15. những loại VAT phải nộp

16. Thông tin về những đơn vị có liên quan

17. Thông tin khác: Ghi rõ họ và tên, và số Smartphone liên lạc của Tổng giám đốc, Giám đốc,… và kế toán trưởng của doanh nghiệp.

18. Tình trạng trước khi tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp (nếu có)

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *