Cứ mỗi dịp Tết Trung thu những đơn vị, tổ chức, công ty, đoàn thể, trường học lại tấp nập chuẩn bị tổ chức đêm hội trăng rằm cho những em vui chơi, rước đèn, ngắm trăng, phá cỗ. Để có kinh phí tổ chức thường phải viết tờ trình xin kinh phí tổ chức gửi lên lãnh đạo.

Vui Tết Trung thu
Vui Tết Trung thu 2020

Tờ trình xin kinh phí tổ chức Trung Thu - Mẫu 03

...........
..........................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
-----------------
Số: …/TT-CĐ ….., ngày … tháng … năm 20...

TỜ TRÌNH
V/v Xin kinh phí phục vụ tết trung thu năm 2020

Kính gửi:

- Thường trực Đảng Uỷ

- Hội Đồng nhân dân.

- UBND xã ………………………………….

- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã…………….

- Hội Phụ huynh học viên …………………

triển khai Hướng dẫn Số: ….HD/HĐĐ ngày … tháng … năm 20… của Hội đồng Đội Huyện………..về sự việc tổ chức “Đêm hội trăng rằm” cho thiếu nhi nhân dịp tết Trung thu năm 2020; Nhằm triển khai tốt tinh thần chỉ thị 40 của Bộ GDvàamp;ĐT về xây dựng” Trường học thân thiện và học viên tích cực.Vì vậy Liên đội …….…….tổ chức “Đêm hội trăng rằm” cho thiếu nhi trong toàn liên đội ………. nhân dịp tết Trung thu năm 2020.

I. DỰ TRÙ KINH PHÍ:

1/ Trang trí + Âm thanh : ……………….

2/ Thưởng những trò chơi: ………………

3/ Bánh kẹo cho…. em x …đ = ………

tổng số: …………….

Kính thưa quý lãnh đạo. số kinh phí trên hiện tại quá lớn so với khả năng của Liên đội. (Vì hiện tại Liên đội vẫn chưa thu nguồn quỹ hằng năm).

Vì vậy Liên đội Trường …………lập tờ trình, trình TT Đảng Uỷ, HĐND, UBND, Đoàn TN xã Hải Thiện Hội phụ huynh. Xin UBND xã ……….hỗ trợ cho Liên đội ……. đồng để Liên đội rất có thể tổ chức tốt “ Đêm hội trăng rằm” cho những em thiếu nhi nhân dịp tết trung thu năm 2020.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Thời gian: Từ…… phút đến …… phút ngày……

Địa điểm: …………………………………………

Vậy kính mong UBND xã, Đoàn TN, Hội phụ huynh xã …………. tạo điều kiện giúp đỡ kinh phí để Liên đội tổ chức tốt “ Đêm hội trăng rằm” cho thiếu nhi nhân dịp tết Trung thu năm 2020.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của quý cấp lãnh đạo.

TM. BAN GIÁM HIỆU

Hiệu trưởng

TM/ LIÊN ĐỘI

BÍ THƯ

TM/ Xã Đoàn HĐĐ Xã Hải Thiện

Chủ Tịch

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *