Mẫu tổng hợp ý kiến nhận xét của tổ chức đoàn thể đối với người xin vào Đảng là biểu mẫu được Chi ủy Chi bộ lập ra nhằm nhận xét đánh giá đảng viên dự bị.

Nội dung trong mẫu 5-KNĐ cần trình diễn đầy đủ những thông tin như: tên những tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội nơi người vào Đảng sinh hoạt, tên chi ủy nơi cư trú, những ưu khuyết điểm. Nội dung chi tiết, mời những bạn cùng theo dõi và tải tại đây.

ĐẢNG BỘ…….

CHI BỘ………..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
————–

………, ngày…tháng … năm 20….

TỔNG HỢP Ý KIẾN NHẬN XÉT

Của tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội nơi người vào Đảng sinh hoạt
và chi ủy nơi cư trú đối với người xin vào Đảng

Căn cứ ý kiến nhận xét của đại diện những đoàn thể chính trị – xã hội nơi người vào Đảng sinh hoạt và chi ủy nơi cư trú đới với người vào Đảng…………………..

– Tên những tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội nơi người vào Đảng sinh hoạt:

………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………….., tổng số có: ……đồng chí.

– Tên chi ủy nơi cư trú: , có ……………………….. đồng chí.

………………………………………………………………………………………………

Chi ủy Chi bộ tổng hợp những ý kiến nhận xét đó như sau:

Những ưu, khuyết điểm chính:

(Về lịch sử chính trị, chính trị hiện nay; chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp lý của Nhà nước; phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng lực công tác, quan hệ quần chúng)

………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

Số đồng chí đại diện những tổ chức chính trị – xã hội nơi sinh hoạt và chi ủy nơi cư trú tán thành kết nạp quần chúng ………………………………………..vào Đảng là …… đồng chí, trong tổng số …… đồng chí được hỏi ý kiến (đạt ……%).

Số không tán thành …… đồng chí (chiếm ……%) với lý do

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

T/M CHI ỦY

BÍ THƯ

(Ký, ghi rõ họ và tên)

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *