Sổ chủ nhiệm lớp 1 theo Thông tư 27 mới nhất

Sổ chủ nhiệm lớp 1 được lập ra theo Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT giúp giáo viên chủ nhiệm theo dõi, quản lý học viên của tôi thuận tiện hơn. Mẫu sổ chủ nhiệm lớp 1 gồm có bảng danh sách học viên, sơ đồ lớp, danh sách ban đại diện học viên, danh sách cán bộ […]

Read More

Kịch bản chương trình kết nạp Đoàn viên mới mới nhất

Khi có quyết định chuẩn y kết nạp của Đoàn trường, chậm nhất là 15 ngày sau chi đoàn phải tổ chức lễ kết nạp Đoàn viên mới. Buổi lễ kết nạp Đoàn viên mới phải đảm bảo đúng thủ tục, ngắn gọn nhưng không qua loa. Mục lục bài viết Kịch bản lễ kết […]

Read More

Mẫu sổ theo dõi của tổ trưởng mới nhất

Mẫu sổ theo dõi của tổ trưởng được dùng để theo dõi việc triển khai nề nếp của những thành viên trong tổ trong quy trình học tập. Từ đó dễ dàng đánh giá ý thức, tinh thần học tập, việc làm tốt, việc làm xấu, ý thức triển khai nội quy của những thành […]

Read More